AAF006A400T4E5MH4XGC7XXSXXXXAXBXCFXXXDX

131Z8001

AAF006A400T4E5MH4XGC7XXSXXXXAXBXCFXXXDX
Aktivní filtr - rozšířený
380-480 VAC, 400A korekční, IP54 + kryt napájení,
RFI třídy C2 (dříve A1), Pojistky
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: AAF006A400T4E5MH4XGC7XXSXXXXAXBXCFXXXDX

Detaily produktu

Brutto hmotnost 573 kg
Čistá hmotnost 473 kg
Volume 0 l
EAN 5710107376674

VLT® ADVANCED ACTIVE FILTER AAF SERIES

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typová řada AAF Aktivní filtr - rozšířený
VLT série 006 2. generace filtru
Proudový rozsah A400 400A korekční
Počet fází T Třífázový
Jmenovité vstupní napětí 4 380-480 VAC
Krytí E5M IP54 + kryt napájení
RFI Filtr H4 RFI třídy C2 (dříve A1)
Brzda - Safe Stop X Bez brzdného střídače
Displej G Grafický ovládací panel
Lakování desek pl. spojů C Lakované desky
Doplňky napájení 7 Pojistky
Adaptatace A X Standardní kabelové vstupy
Adaptace B X Žádná B adaptace
Softwarová verze SXXX Aktuální SW verze
Software - jazykový balíček X Standardní jazyk. balíček
Doplněk A AX Bez A příslušenství
Příslušenství B BX Bez B příslušenství
C0 příslušenství MCO CF Ochrana aktivního filtru
C1 příslušenství X Bez C1 příslušenství
Software příslušenství C XX Bez software v C příslušenství
D příslušenství DX Bez D příslušenství
Velikost skříně E1 Skříň E1
Typový kód, část 1 AAF006A400T4E5MH4XGC7XXSXXXXAX
Typový kód, část 2 BXCFXXXDX
Produktový katalog NO_VIEW Bez katalogu
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 575
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 453
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Kód modelu 01 AAF006A400T4E5MH4XGC7XXSXXXXAX
Kód modelu 02 BXCFXXXDX
Hlavní dodavatel ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality