Dokončete konfiguraci zvolením zvýrazněných možností.

Konfigurace produktu

VLT® Advanced Active Filter AAF

Vyberte základní výběry pro nový produkt

Obecné informace
Povinné
(AAF) Aktivní filtr - rozšířený
(T) Třífázový
(X) Bez brzdného střídače
(G) Grafický ovládací panel
(C) Lakované desky
(X) Standardní kabelové vstupy
(X) Žádná B adaptace
(SXXX) Aktuální SW verze
(X) Standardní jazyk. balíček
(BX) Bez B příslušenství
(CF) Ochrana aktivního filtru
(X) Bez C1 příslušenství
(XX) Bez software v C příslušenství
(AAF_______T______XGC_XXSXXXX__) AAF_______T______XGC_XXSXXXX__
(BXCFXXX__) BXCFXXX__
(GLBL) Globální (standard)
(F605) (F605) US Loves Park
(AAF_______T______XGC_XXSXXXX__) AAF_______T______XGC_XXSXXXX__
(BXCFXXX__) BXCFXXX__
(F605) F605