Konfigurace produktu

VLT® AutomationDrive FC 300

Vyberte základní výběry pro nový produkt

Obecné informace
Povinné
(FC-) VLT® AutomationDrive
(T) Trojfázový
(X) Standardní jazyk. balíček
FC-_______T_______G_
__XSXXXXAX_____XXDX
Globální (Standard)
Dodavatele nelze určit