Конфигуриране на продукт

VLT® 2800 Series

Изберете базовите селекции за новия продукт

Общи
Задължително
(VLT) VLT®
(28) 2800
(P) Процес
(B) Библиотечен стил
(20) IP20
(DB) Вграден дисплей (SLCP)
(A00) Без опция за приложение
(C1) С покритие
(VLT28__P__B20____DBF00A00C1) VLT28__P__B20____DBF00A00C1
(GLBL) Глобален стандарт
(G401) (G401) CN
(VLT28__P__B20____DBF00A00C1) VLT28__P__B20____DBF00A00C1
(G401) G401