Konfiguriranje izdelka

VLT® AutomationDrive FC 300

Izberite svoje osnovne izbire za svoj novi izdelek

Splošno
Obvezno
(FC-) Frekvenčni pretvornik
(T) Trifazni
(X) Standardni nabor jezikov
(FC-_______T_______G_) FC-_______T_______G_
(_XXSXXXXAX_____XXDX) _XXSXXXXAX_____XXDX
(GLBL) Global (Standard)
(ERR01) Prodajalca ni mogoče določiti
(FC-_______T_______G_) FC-_______T_______G_
(_XXSXXXXAX_____XXDX) _XXSXXXXAX_____XXDX
(A503) A503