ECL Comfort 310, LCD-punktmatris, Matningsspänning [V] AC: 22 - 26
ECL Comfort 310, LCD-punktmatris, Matningsspänning [V] AC: 22 - 26

087H3044

RSK: 5384303

ECL COMFORT 310/24 V

Produktinformation

Bruttovikt 0.68 kg
Nettovikt 0.46 kg
EAN 5710104013251

 

Allmänna funktioner Larmfunktion
Cirkulationspumpsmotionering
Reglerventilsmotionering
Extern överstyrningsfunktion
Frysskydd
Semesterprogram
Master-slav-nätverk
Motorskydd
Fjärrkontrollsanslutning
Synlig temperaturloggning
Antal 3-punktsutgångar för motorstyrning 3
Antal givaringångar 10 antal
Antal komfortperioder per dag 3
Antal kretsar för tappvarmvattentank 1
Antal pumpar 5
Antal reläutgångar 6
Antal tappvarmvattenkretsar 2
Antal värmekretsar 3
Antalet digitala ingångar 4
Applikationskälla Med ECL-applikationsnyckel
Beskrivning ECL COMFORT 310/24 V
Displaytyp LCD-punktmatris
Effektförbrukning [W] 5 W
Frekvens på matningsspänning [Hz] 50 Hz
Givarkabellängd [mm] 200 mm
Induktiv last för reläutgång [A] 2 A
Inställning av värmekurva för värmekrets 6-punkts
Kurva
Kapslingsgrad IP41
Kommunikation ECL 485-buss (icke-galvaniskt isolerad)
M-Bus
Modbus (galvaniskt isolerad)
Lagringstemperatur [°C] [Max] 70 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min] -40 °C
Matningsspänning [V] AC 24 V
Ohmsk last för reläutgång [A] 4 A
Omgivande temperatur [°C] [Max] 55 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min] 0 °C
Omgivningsfuktighet [% RH] [Max] 65 % RH
Produktgrupp Elektroniska regulatorer
REACH Candidate List substances >0.1% Lead
Spänning för reläutgång [V] AC 24 V
Stand. för godkännande CE-märkning
EMC-direktivet: 2004/108/EG
Immunitet: SS-EN 61000-6-1:2007
Emission: SS-EN 61000-6-3:2007
LVD-direktivet 2006/95/EG
EN 60730
Strömförsörjning [V] AC [Max] 26 V
Strömförsörjning [V] AC [Min] 22 V
Tappvarmvattenfunktioner Antibakteriellt program
Automatisk inställning
Returtemperaturens påverkan - max. begränsning
Temperaturgivartyp Pt 1000, konfigurerbar ingång
Tidsomkopplare för reservströmförsörjning [h] 72 h
Typ ECL Comfort 310
Typ av användarindata Display
Vrid- och tryckreglage
Typ av digitala ingångar 12 V pull-up möjlig
Typ av tidsomkopplare Vecka
Utgångsbelastning för ställdon [VA] 15 VA

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services