Wyłączenie odpowiedzialności za konfigurację

INFORMACJE UZYSKANE Z KONFIGURATORÓW DANFOSS I ZWIĄZANEJ Z NIMI DOKUMENTACJI („DANE”) SĄ DOSTARCZANE W ZWIĄZKU Z PRODUKTAMI OFEROWANYMI DO SPRZEDAŻY PRZEZ FIRMĘ DANFOSS A/S I JEJ JEDNOSTKI ZALEŻNE („DANFOSS”). WSZYSTKIE DANE SĄ DOSTARCZANE WYŁĄCZNIE W CELACH ORIENTACYJNYCH. ZAWSZE SKONSULTUJ SIĘ Z ORGANIZACJĄ SPRZEDAŻY DANFOSS, ABY OKREŚLIĆ SWOJE RZECZYWISTE POTRZEBY. DANFOSS NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BŁĘDY LUB POMINIĘCIA W DANYCH. KLIENCI PONOSZĄ WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DOKONANIE WYBORU PRODUKTÓW DANFOSS ORAZ ZA PRODUKTY I APLIKACJE WŁASNE, KTÓRE ZAWIERAJĄ LUB WSPÓŁPRACUJĄ Z PRODUKTAMI DANFOSS. DANFOSS W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY LUB STRATY ZWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM NARZĘDZIA DANFOSS DRIVE CONFIGURATOR I/LUB DANYCH.