Konfiguracja produktu

VACON® 100 X

Wybierz podstawowe opcje dla nowego produktu.

Ogólne
Wymagane
(VACON) VACON
(0100) VACON 100
(-3L) -3L
(-X) Vacon 100X
(+BM1X) Produkt Vacon0100
(+TBOX) Podstawowa skrzynka zaciskowa
(+DBIN) (+DBIN) Czopper hamulca
(+DQCK) (+DQCK) Podręczna instr. obsł.
(+F0072) (+F0072) Oprogr. systemu GP
(+Q000) (+Q000) Brak dodat. wyposaż. B
(+GACT) (+GACT) Zgodn. z normą C-Tick
(+GAKC) (+GAKC) Zgodność z normą KC
(GLBL) Globalny (standardowy)
(VACON0100-3L_______-X) VACON0100-3L_______-X
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
(C503) (C503) fabryka Merano
(C503) C503
(1) 1