Konfiguracja produktu

VLT® Soft Starter MCD 600

Wybierz podstawowe opcje dla nowego produktu.

Ogólne
Wymagane
(MCD) MCD Soft Starter seria
(6) Seria 600
(T) Trzy fazy
(X) Zarezerwowane
(MCD6_____T___X_____) MCD6_____T___X_____
(GLBL) Globalny (standardowy)
(MCD6_____T___X_____) MCD6_____T___X_____
(B901) (B901) fabryka DK
(B901) B901