Konfiguracja produktu

VLT® Soft Starter MCD 500

Wybierz podstawowe opcje dla nowego produktu.

Ogólne
Wymagane
(MCD) VLT® Soft Starter MCD
(5) 500
(T) 3 fazowe
(X) Zarezerwowane
(MCD5_____T___X_____) MCD5_____T___X_____
(GLBL) Globalny (standardowy)
(MCD5_____T___X_____) MCD5_____T___X_____
(B901) (B901) fabryka DK
(B901) B901