Konfiguracja produktu

iC2-Micro Frequency Converter

Wybierz podstawowe opcje dla nowego produktu.

Ogólne
Wymagane
(IC2-30) iC2-Micro
(FA) Przetw. częst., chł. powietrz.
(E20) IP20/typ otwarty
(IC2-30FA_________E20__) IC2-30FA_________E20__
[]
(GLBL) Global (Standard)
(IC2-30FA_________E20__) IC2-30FA_________E20__
(_____) _____