Wyświetlanie 62 produktu/-ów

Rozdzielacz FHF-F, Mosiądz, Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]: 11, 6 bar

Rozdzielacz 11+11 Rotametr Danfoss BIV

Rozdzielacz FHF-F, Mosiądz, Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]: 12, 6 bar

Rozdzielacz 12+12 Rotametr Danfoss BIV

Rozdzielacz FHF-B, Mosiądz, Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]: 2, 10 bar

Rozdzielacz 2+2 Odcięcie

Rozdzielacz FHF-B, Mosiądz, Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]: 3, 10 bar

Rozdzielacz 3+3 Odcięcie

Rozdzielacz FHF-B, Mosiądz, Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]: 4, 10 bar

Rozdzielacz 4+4 Odcięcie

Rozdzielacz FHF-B, Mosiądz, Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]: 5, 10 bar

Rozdzielacz 5+5 Odcięcie

Rozdzielacz FHF-B, Mosiądz, Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]: 6, 10 bar

Rozdzielacz 6+6 Odcięcie

Rozdzielacz FHF-B, Mosiądz, Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]: 7, 10 bar

Rozdzielacz 7+7 Odcięcie

Rozdzielacz FHF-B, Mosiądz, Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]: 8, 10 bar

Rozdzielacz 8+8 Odcięcie

Rozdzielacz FHF-B, Mosiądz, Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]: 9, 10 bar

Rozdzielacz 9+9 Odcięcie

Rozdzielacz FHF-B, Mosiądz, Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]: 10, 10 bar

Rozdzielacz 10+10 Odcięcie

Rozdzielacz FHF-B, Mosiądz, Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]: 11, 10 bar

Rozdzielacz 11+11 Odcięcie

Rozdzielacz FHF-B, Mosiądz, Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]: 12, 10 bar

Rozdzielacz 12+12 Odcięcie

Rozdzielacz BasicPlus, Mosiądz, Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]: 2, 10 bar

Rozdzielacz BasicPlus 2+2

Rozdzielacz BasicPlus, Mosiądz, Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]: 3, 10 bar

Rozdzielacz BasicPlus 3+3

Rozdzielacz BasicPlus, Mosiądz, Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]: 4, 10 bar

Rozdzielacz BasicPlus 4+4

Rozdzielacz BasicPlus, Mosiądz, Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]: 5, 10 bar

Rozdzielacz BasicPlus 5+5

Rozdzielacz BasicPlus, Mosiądz, Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]: 6, 10 bar

Rozdzielacz BasicPlus 6+6

Rozdzielacz BasicPlus, Mosiądz, Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]: 7, 10 bar

Rozdzielacz BasicPlus 7+7

Rozdzielacz BasicPlus, Mosiądz, Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]: 8, 10 bar

Rozdzielacz BasicPlus 8+8

Widok: