Wyświetlanie 62 produktu/-ów

Rozdzielacz FHF, Mosiądz, Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]: 2, 10 bar

Rozdzielacz 2+2 Danfoss BIV

Rozdzielacz FHF, Mosiądz, Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]: 3, 10 bar

Rozdzielacz 3+3 Danfoss BIV

Rozdzielacz FHF, Mosiądz, Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]: 4, 10 bar

Rozdzielacz 4+4 Danfoss BIV

Rozdzielacz FHF, Mosiądz, Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]: 5, 10 bar

Rozdzielacz 5+5 Danfoss BIV

Rozdzielacz FHF, Mosiądz, Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania [pętle] [Max.]: 6, 10 bar

Rozdzielacz 6+6 Danfoss BIV

Widok: