Urządzenia pomiarowe

Wyświetlanie 4 produktu/-ów

PFM 100

Urządzenie pomiarowe PFM 100, do pomiaru ciśnienia różnicowego

Wskaźnik przepływu

Wskaźnik przepływu, 0-1 bar, urządzenie pomiarowe do pomiaru przepływu i ciśnienia w instalacjach ogrzewania, chłodzenia i ciepłej wody użytkowej

PFM 1000, 10.00 bar

PFM1000, 10 bar, urządzenie pomiarowe, stosowane do równoważenia instalacji ogrzewania, chłodzenia i ciepłej wody użytkowej.

PFM 1000, 20.00 bar

PFM1000, 20 bar, urządzenie pomiarowe, stosowane do równoważenia instalacji ogrzewania, chłodzenia i ciepłej wody użytkowej.