Konfigurer produkt

VLT® OneGearDrive

Gjør ditt valg for det nye produktet

Generelt
Påkrevd
(OGD) VLT® OneGearDrive®
(K) Konisk tannhjul
(2) V210
(1) Hul aksel
(L06) maks 2,3 KW (V210)
(RX) Reservert X
(1) Topp
(9010) Standard hvit
(H1) Olje av matvkalitet
(X) Reservert A
(X) Reservert B
(X) Reservert C
(OGD_K2_____1___L06RX__1__) OGD_K2_____1___L06RX__1__
(_9010H1_____XXX) _9010H1_____XXX
(GLBL) Standard
(OGD_K2_____1___L06RX__1__) OGD_K2_____1___L06RX__1__
(_9010H1_____XXX) _9010H1_____XXX
(C503) (C503) Fabrikk Merano
(C503) C503