Konfigurer produkt

iC2-Micro Frequency Converter

Gjør ditt valg for det nye produktet

Generelt
Påkrevd
(IC2-30) iC2-Micro
(FA) Frekv. omformer, luftkjølt
(E20) IP20/åpen type
(+DAMI) iC2-Micro
(+EAXXXXXX) Ingen tilpasning
(+ECXXX) Siste utgave
(IC2-30FA_________E20__) IC2-30FA_________E20__
[]
(GLBL) Global (Standard)
(IC2-30FA_________E20__) IC2-30FA_________E20__
(_____) _____
(G401) (G401) CN
(B902) B902