Konfigurer produkt

VLT® Decentral Drive FCD 302

Gjør ditt valg for det nye produktet

Generelt
Påkrevd
(FCD) VLT® Decentral Drive FCD
(302) 302
(T4) 380-480VAC (Trefaset)
(H1) RFI klasse A1/C2
(X) Uten motorplugg
(X) Uten nettstrømplugg
(X) Reservert
(FCD302____T4___H1_______XX_X) FCD302____T4___H1_______XX_X
(____XXXXX__) ____XXXXX__
(GLBL) Global (Standard)
(B901) (B901) Fabrikk DK
(FCD302____T4___H1_______XX_X) FCD302____T4___H1_______XX_X
(____XXXXX__) ____XXXXX__
(B901) B901