ECL-komfortregulatorer

Viser 10 produkt (er)

ECL COMFORT 200/230 V

087B1120

NRF: 8543131

ECL COMFORT 200/230 V

ECL Comfort 110, 22 V - 26 V, Type koblingsur: Ikke koblingsur

087B1251

NRF: 8542869

ECL Comfort 110, 24 V AC

ECL Comfort 110, 22 V - 26 V, Type koblingsur: Uke

087B1252

NRF: 8542866

ECL Comfort 110 med tidsprogram, 24 V AC

ECL Comfort 110, 207 V - 244 V, Type koblingsur: Ikke koblingsur

087B1261

NRF: 8542864

ECL Comfort 110 – 230 V AC

ECL Comfort 110, 207 V - 244 V, Type koblingsur: Uke

087B1262

NRF: 8542865

ECL Comfort 110, med tidsprogram, 230 V AC

ECL Comfort 210, LCD – punktmatrise, 207 V - 244 V

ECL COMFORT 210/230 V

ECL Comfort 210, 207 V - 244 V

ECL COMFORT 210B/230 V

ECL Comfort 310, LCD – punktmatrise, 207 V - 244 V

ECL COMFORT 310/230 V

ECL Comfort 310, LCD – punktmatrise, 22 V - 26 V

ECL COMFORT 310/24 V

ECL Comfort 310, 207 V - 244 V

ECL COMFORT 310B/230 V

Vis: