Gyújtóegységek

15 termék látható

Accessories for EBI

Bush for Ignition Unit type EBI

Accessories for EBI

Cable for ignition unit 1 bag w. 10 pcs.

Accessories for EBI

Cable for ignition unit 1 bag w. 10 pcs

EBI4 HPM, 2 x 7.5, 187.0 V - 255.0 V, 90.0 VA

EBI4 HPM SPECIAL HOUSING IGNITION UNIT 230 V

EBI4 1P, 12, 187.0 V - 255.0 V, 60.0 VA

EBI4 1P STD. IGNITION UNIT 230 V

EBI4 M S, 2 x 7.5, 187.0 V - 255.0 V, 90.0 VA, Standard Ház

EBI4 SERVICE #1

EBI4 1P S, 12, 187.0 V - 255.0 V, 90.0 VA

EBI 4 1P SERVICE # 2

Megjelenítés: