Shows 144 product(s)

017-500166

tlačna sklopka, RT1A

null: -0.80 - 5.00, Diferencijal [bar]: 0.50 - 1.60, Funkcija kontakta: SPDT, Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 3/8, Tlak, muški/ženski: MUŠKI, IP raspon kućišta: IP66, Maks. radni tlak [bar]: 22.0

017-500266

tlačna sklopka, RT1A

null: -0.80 - 5.00, Diferencijal [bar]: 0.50 - 0.65, Funkcija kontakta: SPDT, Funkcija poništenja: Ručno, min., Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 3/8, Tlak, muški/ženski: MUŠKI, IP raspon kućišta: IP66, Maks. radni tlak [bar]: 22.0

017-500766

tlačna sklopka, RT1A

null: -0.80 - 5.00, Diferencijal [bar]: 1.30 - 2.40, Funkcija kontakta: SPDT, Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 3/8, Tlak, muški/ženski: MUŠKI, IP raspon kućišta: IP66, Maks. radni tlak [bar]: 22.0

017-500966

tlačna sklopka, RT1AE

null: -0.80 - 5.00, Diferencijal [bar]: 0.50 - 1.60, Funkcija kontakta: SPDT zlatni, Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 3/8, Tlak, muški/ženski: MUŠKI, IP raspon kućišta: IP66, Maks. radni tlak [bar]: 22.0

017-501966

tlačna sklopka, RT1A

null: -0.80 - 5.00, Diferencijal [bar]: 0.50 - 1.60, Funkcija kontakta: SPDT, Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: M, Veličina tlačnog priključka: 12 x 1.5, Tlak, muški/ženski: MUŠKI, IP raspon kućišta: IP66, Maks. radni tlak [bar]: 22.0

017-502166

tlačna sklopka, RT6AES

null: 10.00 - 28.00, Diferencijal [bar]: 1.50, Funkcija kontakta: SPDT zlatni, Funkcija poništenja: Ručno, maks., Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 3/8, Tlak, muški/ženski: MUŠKI, IP raspon kućišta: IP66, Maks. radni tlak [bar]: 34.0

017-502766

tlačna sklopka, RT1A

null: -0.80 - 5.00, Diferencijal [bar]: 0.50, Funkcija kontakta: SPDT, Funkcija poništenja: Ručno, min., Vrsta tlačnog priključka: M, Veličina tlačnog priključka: 12 x 1.5, Tlak, muški/ženski: MUŠKI, IP raspon kućišta: IP66, Maks. radni tlak [bar]: 22.0

017-503166

tlačna sklopka, RT6W

null: 5.00 - 25.00, Diferencijal [bar]: 3.00, Funkcija kontakta: SPDT, Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: Holender, Veličina tlačnog priključka: 1/4, Tlak, muški/ženski: MUŠKI, IP raspon kućišta: IP66, Maks. radni tlak [bar]: 34.0

017-503266

tlačna sklopka, RT6AW

null: 5.00 - 25.00, Diferencijal [bar]: 3.00, Funkcija kontakta: SPDT, Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 3/8, Tlak, muški/ženski: MUŠKI, IP raspon kućišta: IP66, Maks. radni tlak [bar]: 34.0

017-503466

tlačna sklopka, RT6B

null: 10.00 - 28.00, Diferencijal [bar]: 1.00, Funkcija kontakta: SPDT, Funkcija poništenja: Ručno, maks., Vrsta tlačnog priključka: Holender, Veličina tlačnog priključka: 1/4, Tlak, muški/ženski: MUŠKI, IP raspon kućišta: IP54, Maks. radni tlak [bar]: 34.0

Prikaz: