Rezervni dijelovi i dodatna oprema za kompresore

Shows 270 product(s)

040B0100

COM 20C

Vrsta: COM 20C, Napon napajanja [V] AC: 230, Maks. radni tlak [bar]: 130.0, MaxOPD [bar]: 80.0, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 6

040B0101

Cable, Power cable

Duljina kabela [m]: 5.00, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 50, Napon napajanja [V] AC: 24 - 230

040B0102

Cable, Power cable

Duljina kabela [m]: 10.00, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 35, Napon napajanja [V] AC: 24 - 230

040B0103

Cable, Power cable

Duljina kabela [m]: 15.00, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 25, Napon napajanja [V] AC: 24 - 230

040B0104

Cable, Power cable

Duljina kabela [m]: 20.00, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 20, Napon napajanja [V] AC: 24 - 230

040B0111

Cable, Relay cable

Duljina kabela [m]: 5.00, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 50, 24 V - 230 V

040B0112

Cable, Relay cable

Duljina kabela [m]: 10.00, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 35, 24 V - 230 V

040B0113

Cable, Relay cable

Duljina kabela [m]: 15.00, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 25, 24 V - 230 V

040B0114

Cable, Relay cable

Duljina kabela [m]: 20.00, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 20, 24 V - 230 V

040B0119

COM 10C

Vrsta: COM 10C, Napon napajanja [V] AC: 230, Maks. radni tlak [bar]: 60.0, MaxOPD [bar]: 40.0, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 6

Prikaz: