iC2-Micro Frequency converter

顯示 30 產品

132L6106

IC2-30FA1N02-02A2E20F4-000060912

iC2-Micro, 變頻器,氣冷式
IC2-30FA1N02-02A2E20F4+ACXX
1~, 200-240 V AC
2.2 A, 0.37 kW/0.50 HP,IP20/開放類型
C4, No integrated brake chopper
框架: MA01c
根據型號代碼的其他選項

型號: IC2-30FA1N02-02A2E20F4+ACXX

132L6107

IC2-30FA1N02-04A2E20F4-000060913

iC2-Micro, 變頻器,氣冷式
IC2-30FA1N02-04A2E20F4+ACXX
1~, 200-240 V AC
4.2 A, 0.75 kW/1 HP,IP20/開放類型
C4, No integrated brake chopper
框架: MA01c
根據型號代碼的其他選項

型號: IC2-30FA1N02-04A2E20F4+ACXX

132L6108

IC2-30FA1N02-06A8E20F4-000060706

iC2-Micro, 變頻器,氣冷式
IC2-30FA1N02-06A8E20F4+ACXX
1~, 200-240 V AC
6.8 A, 1.5 kW/2 HP,IP20/開放類型
C4, No integrated brake chopper
框架: MA02c
根據型號代碼的其他選項

型號: IC2-30FA1N02-06A8E20F4+ACXX

132L6109

IC2-30FA1N02-09A6E20F4-000060914

iC2-Micro, 變頻器,氣冷式
IC2-30FA1N02-09A6E20F4+ACXX
1~, 200-240 V AC
9.6 A, 2.2 kW/3 HP,IP20/開放類型
C4, No integrated brake chopper
框架: MA02a
根據型號代碼的其他選項

型號: IC2-30FA1N02-09A6E20F4+ACXX

132L6110

IC2-30FA1N02-02A2E20F0-000060915

iC2-Micro, 變頻器,氣冷式
IC2-30FA1N02-02A2E20F0+ACXX
1~, 200-240 V AC
2.2 A, 0.37 kW/0.50 HP,IP20/開放類型
C1, No integrated brake chopper
框架: MA01c
根據型號代碼的其他選項

型號: IC2-30FA1N02-02A2E20F0+ACXX

132L6111

IC2-30FA1N02-04A2E20F0-000060916

iC2-Micro, 變頻器,氣冷式
IC2-30FA1N02-04A2E20F0+ACXX
1~, 200-240 V AC
4.2 A, 0.75 kW/1 HP,IP20/開放類型
C1, No integrated brake chopper
框架: MA01c
根據型號代碼的其他選項

型號: IC2-30FA1N02-04A2E20F0+ACXX

132L6112

IC2-30FA1N02-06A8E20F0-000060917

iC2-Micro, 變頻器,氣冷式
IC2-30FA1N02-06A8E20F0+ACXX
1~, 200-240 V AC
6.8 A, 1.5 kW/2 HP,IP20/開放類型
C1, No integrated brake chopper
框架: MA02c
根據型號代碼的其他選項

型號: IC2-30FA1N02-06A8E20F0+ACXX

132L6115

IC2-30FA1N02-09A6E20F0-000060918

iC2-Micro, 變頻器,氣冷式
IC2-30FA1N02-09A6E20F0+ACXX
1~, 200-240 V AC
9.6 A, 2.2 kW/3 HP,IP20/開放類型
C1, No integrated brake chopper
框架: MA02a
根據型號代碼的其他選項

型號: IC2-30FA1N02-09A6E20F0+ACXX

132L6116

IC2-30FA3N04-01A2E20F4-000060919

iC2-Micro, 變頻器,氣冷式
IC2-30FA3N04-01A2E20F4+ACXX
3~, 380-480 V AC
1.2 A, 0.37 kW/0.50 HP,IP20/開放類型
C4, No integrated brake chopper
框架: MA01a
根據型號代碼的其他選項

型號: IC2-30FA3N04-01A2E20F4+ACXX

132L6117

IC2-30FA3N04-02A2E20F4-000060920

iC2-Micro, 變頻器,氣冷式
IC2-30FA3N04-02A2E20F4+ACXX
3~, 380-480 V AC
2.2 A, 0.75 kW/1 HP,IP20/開放類型
C4, No integrated brake chopper
框架: MA01a
根據型號代碼的其他選項

型號: IC2-30FA3N04-02A2E20F4+ACXX

檢視: