Elektrotermični pogoni

Shows 20 product(s)

Termični pogoni, TWA-A, RA, 24 V, NC, 0.95 m

TWA-A NC 24V

Termični pogoni, TWA-A, RA, 24 V, NO, 0.95 m

TWA-A NO 24V

Termični pogoni, TWA-A, RA, 230 V, NC, 0.95 m

TWA-A NC 230V

Termični pogoni, TWA-A, RA, 230 V, NO, 0.95 m

TWA-A NO 230V

Termični pogoni, TWA-A, RA, 24 V, NC/S (s končnim stikalom), 0.95 m

TWA-A NC/S 24V

Ogled: