ISD510AT02C1D6E54FM1ECSXXTF084SXN40BKXSX

136U1854

VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510
Avancerad,
Moment,
2,1 Nm, 600 V mellankretsspänning,
IP54,
MT återkoppl. 17-bit,
EtherCAT, Standard,
Safe Torque Off, 84 mm,
Standard, Nom. varvtal 4000 v/m,
Med broms, Fabriksmonterad kil,
Utan tätning, Standard
Other options according to:
ISD510AT02C1D6E54FM1ECSXXTF084SXN40BKXSX

Modellkod: ISD510AT02C1D6E54FM1ECSXXTF084SXN40BKXSX

Produktinformation

Bruttovikt 6.1 kg
Nettovikt 5.8 kg
Volume 18.664 dm3
EAN 5710108998721

VLT® Integrated Servo Drive ISD 510

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp ISD VLT® Integrated Servo Drive
Produktvariant 510 510
Maskinvarukonfiguration A Avancerad
Frekvensomriktarmoment T Moment
Moment 02C1 2,1 Nm
Likspänning D6 600 V mellankretsspänning
Frekvensomriktarkapsling E54 IP54
Frekvensomriktaråterkoppling FM1 MT återkoppl. 17-bit
Bussystem EC EtherCAT
Firmware SXX Standard
Säkerhet T Safe Torque Off
Flänsstorlek F084 84 mm
Flänstyp SX Standard
Motorvarvtal N40 Nom. varvtal 4000 v/m
Mekanisk broms B Med broms
Motoraxel K Fabriksmonterad kil
Motortätning X Utan tätning
Ytbehandling SX Standard
Typkod del 1 ISD510AT02C1D6E54FM1ECSXX
Typkod del 2 TF084SXN40BKXSX
Modellkod01 ISD510AT02C1D6E54FM1ECSXX
Modellkod02 TF084SXN40BKXSX
Beräknad nettovikt [kg] 5.8
Beräknad bruttovikt [kg] 6.1
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Anläggning från Orderline C503
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality