AAF006A400T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX

131Z6687

CH_TYPECODE1CH_TYPECODE2AAF_PRODUCT_GROUPSAAF_VOLTAGE&, 400 A korrigering, IP54/Typ 12,
RFI-klass A1, Nätfrånkoppling + säkring

Modellkod: AAF006A400T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX

Produktinformation

Bruttovikt 579 kg
Nettovikt 479 kg
Volume 1456.84 l
EAN 5710107363773

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® ADVANCED ACTIVE FILTER AAF SERIES

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp AAF Advanced Active Filter AAF
VLT-serie 006 006
Strömmärkdata A400 400 A korrigering
Faser T Trefas
Nätspänning 4 380–480 V AC
Kapsling E54 IP54/Typ 12
RFI-filter H4 RFI-klass A1
Broms – säkerhetsstopp X Utan bromschopper
Display G (DG) Grafisk manöverpanel
Ytbehandling av kretskort C Ytbehandlat kretskort
Nättillval 3 Nätfrånkoppling + säkring
Anpassning A X Kabelgenomföring, standard
Anpassning B X Ingen anpassning
Programvaruversion SXXX Senaste v. stand.pro.v.
Språkpaket för programvara X Standardspråkpaket
A-tillval AX Inga A-tillval
B-tillval BX Inget B-tillval
C0-tillval MCO CF Aktivt filterskydd
C1-tillval X Inget C1-tillval
C-tillval, programvara XX Inget programvarutillval
D-tillval DX Inget D-tillval
Kapslingsstorlek E1 (E1) E1-kapsling
Typkod AAF006A400T4E54H4XGC3XXSXXXXAX
Typkod Del 2 BXCFXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Beräknat Brutto Vikt 575
Beräknat Netto Vikt 453
Material Gross Weight 579
Material Net Weight 479
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Modelcode01 AAF006A400T4E54H4XGC3XXSXXXXAX
Modelcode02 BXCFXXXDX

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality