VLT® AutomationDrive FC 360

Shows 34 product(s)

FC-360H2K2T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX

FC-360H2K2T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX
VLT® AutomationDrive FC 360
높은 과부하, 2.2 KW / 3.0 HP, (T4) 380-480VAC (3상),
IP20 / 섀시, RFI 클래스 A2,
(B) 제동 초퍼, 표준형 제어카드
(C) 코팅 PCB,

모델 코드: FC-360H2K2T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX
FC-360H3K0T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX

FC-360H3K0T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX
VLT® AutomationDrive FC 360
높은 과부하, 3.0 KW / 4.0 HP, (T4) 380-480VAC (3상),
IP20 / 섀시, RFI 클래스 A2,
(B) 제동 초퍼, 표준형 제어카드
(C) 코팅 PCB,

모델 코드: FC-360H3K0T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX
FC-360H4K0T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX

FC-360H4K0T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX
VLT® AutomationDrive FC 360
높은 과부하, 4.0 KW / 5.5 HP, (T4) 380-480VAC (3상),
IP20 / 섀시, RFI 클래스 A2,
(B) 제동 초퍼, 표준형 제어카드
(C) 코팅 PCB,

모델 코드: FC-360H4K0T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX
FC-360H5K5T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX

FC-360H5K5T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX
VLT® AutomationDrive FC 360
높은 과부하, 5.5 KW / 7.5 HP, (T4) 380-480VAC (3상),
IP20 / 섀시, RFI 클래스 A2,
(B) 제동 초퍼, 표준형 제어카드
(C) 코팅 PCB,

모델 코드: FC-360H5K5T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX
FC-360H7K5T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX

FC-360H7K5T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX
VLT® AutomationDrive FC 360
높은 과부하, 7.5 KW / 10 HP, (T4) 380-480VAC (3상),
IP20 / 섀시, RFI 클래스 A2,
(B) 제동 초퍼, 표준형 제어카드
(C) 코팅 PCB,

모델 코드: FC-360H7K5T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX

보기: