Četveroputni ventili

Shows 31 product(s)

Četverosmjerni povratni ventil, STF

Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]: -20, Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]: 55

Četverosmjerni povratni ventil, STF

Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]: -20, Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]: 55

Četverosmjerni povratni ventil, STF

Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]: -20, Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]: 55

Četverosmjerni povratni ventil, STF

Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]: -20, Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]: 55

Prikaz: