Stapni kompresori za klimatizaciju

Shows 15 product(s)

Oscilirajući stapni kompresor, MT160HW4EVE

R22, Upotreba segmenta: Klimatizacija;Hlađenje MT, Napon kompresora [V/Ph/Hz]: 400/3/50 460/3/60

Oscilirajući stapni kompresor, MT44HJ4BVE

R22, Upotreba segmenta: Klimatizacija;Hlađenje MT, Napon kompresora [V/Ph/Hz]: 400/3/50 460/3/60

Oscilirajući stapni kompresor, MTZ100HS4VE

R134a; R404A; R407A; R407C; R407F; R448A; R449A; R452A; R507A; R513A, Upotreba segmenta: Klimatizacija;Hlađenje MT, Napon kompresora [V/Ph/Hz]: 400/3/50 460/3/60

Oscilirajući stapni kompresor, MTZ125HU4VE

R134a; R404A; R407A; R407C; R407F; R448A; R449A; R452A; R507A; R513A, Upotreba segmenta: Klimatizacija;Hlađenje MT, Napon kompresora [V/Ph/Hz]: 400/3/50 460/3/60

Oscilirajući stapni kompresor, MTZ160HW4AVE

R134a; R404A; R407A; R407C; R407F; R448A; R449A; R452A; R507A; R513A, Upotreba segmenta: Klimatizacija;Hlađenje MT, Napon kompresora [V/Ph/Hz]: 400/3/50 460/3/60

Prikaz: