MBS 9200, Compact pressure transmitters

Shows 9 product(s)

064G5214

Pretvarač tlaka, MBS 9200, 0.00 bar - 0.10 bar, 0.00 psi - 1.45 psi

Referenca jedinice tlaka: Mjerač (relativni), Izlazni signal: Struja, Električni priključak: Priključak, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 1/4, Indeks specifikacija: MBS 9200-B311-A1GB04-1

064G5215

Pretvarač tlaka, MBS 9200, 0.00 bar - 0.25 bar, 0.00 psi - 3.63 psi

Referenca jedinice tlaka: Mjerač (relativni), Izlazni signal: Struja, Električni priključak: Priključak, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 1/4, Indeks specifikacija: MBS 9200-B511-A1GB04-1

064G5216

Pretvarač tlaka, MBS 9200, 0.00 bar - 0.15 bar, 0.00 psi - 2.18 psi

Referenca jedinice tlaka: Mjerač (relativni), Izlazni signal: Struja, Električni priključak: Priključak, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 1/4, Indeks specifikacija: MBS 9200-B411-A1GB04-1

064G5218

Pretvarač tlaka, MBS 9200, 0.00 bar - 0.25 bar, 0.00 psi - 3.63 psi

Referenca jedinice tlaka: Mjerač (relativni), Izlazni signal: Struja, Električni priključak: Priključak, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 1/4, Indeks specifikacija: MBS 9200-B511-A1GB04-2

064G5222

Pretvarač tlaka, MBS 9200, 0.00 bar - 0.10 bar, 0.00 psi - 1.45 psi

Referenca jedinice tlaka: Mjerač (relativni), Izlazni signal: Struja, Električni priključak: Priključak, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 1/2, Indeks specifikacija: MBS 9200-B311-A1GB08-2

Prikaz: