Konfiguracija proizvoda

VLT® Soft Starter MCD 600

Odaberite osnovne stavke za novi proizvod

Općenito
Obavezno
(MCD) Serija MCD uređ. za usp. zalet
(6) 600 Series
(T) Tri faze
(X) (X) Rezervirano
(MCD6_____T___X_____) MCD6_____T___X_____
(GLBL) Global (Standard)
(MCD6_____T___X_____) MCD6_____T___X_____
(B901) (B901) Tvornica DK
(B901) B901