Konfiguracija proizvoda

iC2-Micro Frequency Converter

Odaberite osnovne stavke za novi proizvod

Općenito
Obavezno
(IC2-30) iC2-Micro
(FA) Frekv. pretv., hlađen zrakom
(E20) IP20 / otvoren tip
(IC2-30FA_________E20__) IC2-30FA_________E20__
[]
(GLBL) Global (Standard)
(IC2-30FA_________E20__) IC2-30FA_________E20__
(_____) _____