Indirektno grijanje i potrošna topla voda

Shows 3 product(s)

Termix VVX-B, 10 bar, 120 °C, Naziv regulatora PTV-a: AVTB, Termostatski ventil

Termix VVX-B 2-2 s izmjenjivačem topline/cijevnom izolacijom

Termix VVX-B, 16 bar, 120 °C, Naziv regulatora PTV-a: AVTB, ECL110

Termix VVX-B 2-3 s ECL-om110*, Izmjenjivač topline / cijevna izolacija

Termix VVX-I FI, 10 bar, 120 °C, Naziv regulatora PTV-a: IHPT, Termostatski ventil

Termix VVX-I 1-1