VLT® Soft Starter MCD 600

Shows 77 product(s)

132H2225

MCD60215CT5S2X00CV2

MCD60215CT5S2X00CV2

MCD60215CT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Bez unut. premosnog sklopnika
MCD600_CURRENT_RATING_0215, (5) Trofazni 200-525 V AC
(S2) Veličina kućišta 2, (00) IP00
Control Voltage: 110~120 VAC ili 220~240 VAC
Ostale opcije prema šifri modela

Šifra modela: MCD60215CT5S2X00CV2

132H2226

MCD60275CT5S2X00CV2

MCD60275CT5S2X00CV2

MCD60275CT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Bez unut. premosnog sklopnika
MCD600_CURRENT_RATING_0275, (5) Trofazni 200-525 V AC
(S2) Veličina kućišta 2, (00) IP00
Control Voltage: 110~120 VAC ili 220~240 VAC
Ostale opcije prema šifri modela

Šifra modela: MCD60275CT5S2X00CV2

132H2227

MCD60343CT5S2X00CV2

MCD60343CT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Bez unut. premosnog sklopnika
MCD600_CURRENT_RATING_0343, (5) Trofazni 200-525 V AC
(S2) Veličina kućišta 2, (00) IP00
Control Voltage: 110~120 VAC ili 220~240 VAC
Ostale opcije prema šifri modela

Šifra modela: MCD60343CT5S2X00CV2

132H2229

MCD60448CT5S2X00CV2

MCD60448CT5S2X00CV2

MCD60448CT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Bez unut. premosnog sklopnika
MCD600_CURRENT_RATING_0448, (5) Trofazni 200-525 V AC
(S2) Veličina kućišta 2, (00) IP00
Control Voltage: 110~120 VAC ili 220~240 VAC
Ostale opcije prema šifri modela

Šifra modela: MCD60448CT5S2X00CV2

132H2231

MCD60215CT5S2X00CV1

MCD60215CT5S2X00CV1

MCD60215CT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Bez unut. premosnog sklopnika
MCD600_CURRENT_RATING_0215, (5) Trofazni 200-525 V AC
(S2) Veličina kućišta 2, (00) IP00
Control Voltage: (CV1) 24 VAC/VDC
Ostale opcije prema šifri modela

Šifra modela: MCD60215CT5S2X00CV1

Prikaz: