Elektronički ekspanzijski ventili

Shows 150 product(s)

034G0501

Elektronički ekspanzijski ventil, ETS 100

Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak ODF, Veličina ulaza [in]: 1 1/8 in, Veličina izlaza [in]: 1 3/8 in

034G0505

Elektronički ekspanzijski ventil, ETS 100

Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak ODF, Veličina ulaza [in]: 1 5/8 in, Veličina izlaza [in]: 1 5/8 in

034G0507

Elektronički ekspanzijski ventil, ETS 100

Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak ODF, Veličina ulaza [in]: 1 1/8 in, Veličina izlaza [in]: 1 1/8 in

034G0508

Elektronički ekspanzijski ventil, ETS 100

Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak ODF, Veličina ulaza [in]: 1 3/8 in, Veličina izlaza [in]: 1 3/8 in

034G0515

Elektronički ekspanzijski ventil, ETS 100

Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak ODF, Veličina ulaza [in]: 1 1/8 in, Veličina izlaza [in]: 1 1/8 in

034G1704

Elektronički ekspanzijski ventil, ETS 50

Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak ODF, Veličina ulaza [in]: 1 1/8 in, Veličina izlaza [in]: 1 3/8 in

034G1705

Elektronički ekspanzijski ventil, ETS 50

Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak ODF, Veličina ulaza [in]: 7/8 in, Veličina izlaza [in]: 1 1/8 in

034G1706

Elektronički ekspanzijski ventil, ETS 50

Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak ODF, Veličina ulaza [in]: 1 1/8 in, Veličina izlaza [in]: 1 1/8 in

034G1708

Elektronički ekspanzijski ventil, ETS 50

Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak ODF, Veličina ulaza [in]: 7/8 in, Veličina izlaza [in]: 7/8 in

034G1714

Elektronički ekspanzijski ventil, ETS 50

Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak ODF, Veličina ulaza [in]: 1 1/8 in, Veličina izlaza [in]: 1 1/8 in

Prikaz: