Fiksni presostati

Shows 47 product(s)

061F5016

Fiksni presostat, ACB, 28.00 bar, 20.00 bar

Viši aktivni tlak [bar]: 28.00, Niži aktivni tlak [bar]: 20.00, Funkcija poništenja: Ručno, Funkcija kontakta: SPST(NC), Vrsta tlačnog priključka: Holender, Veličina tlačnog priključka: 1/4 in, Električni priključak: Kabel, IP raspon kućišta: IP65

061F5064

Fiksni presostat, ACB, 26.00 bar, 20.00 bar

Viši aktivni tlak [bar]: 26.00, Niži aktivni tlak [bar]: 20.00, Funkcija poništenja: Ručno, Funkcija kontakta: SPST(NC), Vrsta tlačnog priključka: Holender, Veličina tlačnog priključka: 1/4 in, Električni priključak: Kabel, IP raspon kućišta: IP65

061F6051

Fiksni presostat, ACB, 20.00 bar, 16.00 bar

Viši aktivni tlak [bar]: 20.00, Niži aktivni tlak [bar]: 16.00, Funkcija poništenja: Automatski, Funkcija kontakta: SPST(NO), Vrsta tlačnog priključka: Holender, Veličina tlačnog priključka: 1/4 in, Električni priključak: Kabel, IP raspon kućišta: IP65

061F6067

Fiksni presostat, ACB, 26.50 bar, 20.50 bar

Viši aktivni tlak [bar]: 26.50, Niži aktivni tlak [bar]: 20.50, Funkcija poništenja: Automatski, Funkcija kontakta: SPST(NC), Vrsta tlačnog priključka: Holender, Veličina tlačnog priključka: 1/4 in, Električni priključak: Kabel, IP raspon kućišta: IP65

061F6072

Fiksni presostat, ACB, 2.00 bar, 1.00 bar

Viši aktivni tlak [bar]: 2.00, Niži aktivni tlak [bar]: 1.00, Funkcija poništenja: Automatski, Funkcija kontakta: SPST(NO), Vrsta tlačnog priključka: Holender, Veličina tlačnog priključka: 1/4 in, Električni priključak: Kabel, IP raspon kućišta: IP65

061F6093

Fiksni presostat, ACB, 22.00 bar, 14.00 bar

Viši aktivni tlak [bar]: 22.00, Niži aktivni tlak [bar]: 14.00, Funkcija poništenja: Automatski, Funkcija kontakta: SPST(NC), Vrsta tlačnog priključka: Lemni priključak, ODM, Veličina tlačnog priključka: 1/4 in, Električni priključak: Kabel, IP raspon kućišta: IP65

061F6594

Fiksni presostat, ACB, 11.00 bar, 8.50 bar

Viši aktivni tlak [bar]: 11.00, Niži aktivni tlak [bar]: 8.50, Funkcija poništenja: Automatski, Funkcija kontakta: SPST(NO), Vrsta tlačnog priključka: Holender, Veličina tlačnog priključka: 1/4 in, Električni priključak: Kabel, IP raspon kućišta: IP65

061F7076

Fiksni presostat, ACB, 3.00 bar, 2.00 bar

Viši aktivni tlak [bar]: 3.00, Niži aktivni tlak [bar]: 2.00, Funkcija poništenja: Automatski, Funkcija kontakta: SPST(NO), Vrsta tlačnog priključka: Holender, Veličina tlačnog priključka: 1/4 in, Električni priključak: Viličasti priključci, IP raspon kućišta: IP40

061F7082

Fiksni presostat, ACB, 3.50 bar, 2.00 bar

Viši aktivni tlak [bar]: 3.50, Niži aktivni tlak [bar]: 2.00, Funkcija poništenja: Automatski, Funkcija kontakta: SPST(NO), Vrsta tlačnog priključka: Holender, Veličina tlačnog priključka: 1/4 in, Električni priključak: Kabel, IP raspon kućišta: IP65

061F7257

Fiksni presostat, ACB, 2.40 bar, 1.40 bar

Viši aktivni tlak [bar]: 2.40, Niži aktivni tlak [bar]: 1.40, Funkcija poništenja: Automatski, Funkcija kontakta: SPST(NO), Vrsta tlačnog priključka: Holender, Veličina tlačnog priključka: 1/4 in, Električni priključak: Kabel, IP raspon kućišta: IP65

061F7329

Fiksni presostat, ACB, 0.90 bar, 0.10 bar

Viši aktivni tlak [bar]: 0.90, Niži aktivni tlak [bar]: 0.10, Funkcija poništenja: Automatski, Funkcija kontakta: SPST(NO), Vrsta tlačnog priključka: Lemni priključak, ODM, Veličina tlačnog priključka: 1/4 in, Električni priključak: Kabel, IP raspon kućišta: IP65

061F7504

Fiksni presostat, ACB, 18.00 bar, 13.00 bar

Viši aktivni tlak [bar]: 18.00, Niži aktivni tlak [bar]: 13.00, Funkcija poništenja: Automatski, Funkcija kontakta: SPST(NC), Vrsta tlačnog priključka: Lemni priključak, ODM, Električni priključak: Kabel, IP raspon kućišta: IP65

061F7506

Fiksni presostat, ACB, 18.00 bar, 13.00 bar

Viši aktivni tlak [bar]: 18.00, Niži aktivni tlak [bar]: 13.00, Funkcija poništenja: Automatski, Funkcija kontakta: SPST(NC), Vrsta tlačnog priključka: Holender, Veličina tlačnog priključka: 1/4 in, Električni priključak: Kabel, IP raspon kućišta: IP65

061F7507

Fiksni presostat, ACB, 26.00 bar, 20.00 bar

Viši aktivni tlak [bar]: 26.00, Niži aktivni tlak [bar]: 20.00, Funkcija poništenja: Automatski, Funkcija kontakta: SPST(NC), Vrsta tlačnog priključka: Lemni priključak, ODM, Električni priključak: Kabel, IP raspon kućišta: IP65

061F7509

Fiksni presostat, ACB, 26.00 bar, 20.00 bar

Viši aktivni tlak [bar]: 26.00, Niži aktivni tlak [bar]: 20.00, Funkcija poništenja: Automatski, Funkcija kontakta: SPST(NC), Vrsta tlačnog priključka: Holender, Veličina tlačnog priključka: 1/4 in, Električni priključak: Kabel, IP raspon kućišta: IP65

061F7510

Fiksni presostat, ACB, 28.00 bar, 21.00 bar

Viši aktivni tlak [bar]: 28.00, Niži aktivni tlak [bar]: 21.00, Funkcija poništenja: Automatski, Funkcija kontakta: SPST(NC), Vrsta tlačnog priključka: Lemni priključak, ODM, Električni priključak: Kabel, IP raspon kućišta: IP65

061F7514

Fiksni presostat, ACB, 28.00 bar, 21.00 bar

Viši aktivni tlak [bar]: 28.00, Niži aktivni tlak [bar]: 21.00, Funkcija poništenja: Automatski, Funkcija kontakta: SPST(NC), Vrsta tlačnog priključka: Holender, Veličina tlačnog priključka: 1/4 in, Električni priključak: Kabel, IP raspon kućišta: IP65

061F7515

Fiksni presostat, ACB, 42.00 bar, 33.00 bar

Viši aktivni tlak [bar]: 42.00, Niži aktivni tlak [bar]: 33.00, Funkcija poništenja: Automatski, Funkcija kontakta: SPST(NC), Vrsta tlačnog priključka: Lemni priključak, ODM, Električni priključak: Kabel, IP raspon kućišta: IP65

061F7517

Fiksni presostat, ACB, 42.00 bar, 33.00 bar

Viši aktivni tlak [bar]: 42.00, Niži aktivni tlak [bar]: 33.00, Funkcija poništenja: Automatski, Funkcija kontakta: SPST(NC), Vrsta tlačnog priključka: Holender, Veličina tlačnog priključka: 1/4 in, Električni priključak: Kabel, IP raspon kućišta: IP65

061F7518

Fiksni presostat, ACB, 1.50 bar, 0.50 bar

Viši aktivni tlak [bar]: 1.50, Niži aktivni tlak [bar]: 0.50, Funkcija poništenja: Automatski, Funkcija kontakta: SPST(NO), Vrsta tlačnog priključka: Lemni priključak, ODM, Električni priključak: Kabel, IP raspon kućišta: IP65

Prikaz: