Diferencijalni presostati

Shows 28 product(s)

Diferencijalna tlačna sklopka, RT262AE

Postavka raspona dif. tlaka [bar]: 0.10 - 1.50, Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 3/8, IP raspon kućišta: IP66, Maks. radni tlak [bar]: 11.0

Diferencijalna tlačna sklopka, RT260AE

Postavka raspona dif. tlaka [bar]: 0.50 - 4.00, Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 3/8, IP raspon kućišta: IP66, Maks. radni tlak [bar]: 22.0

Diferencijalna tlačna sklopka, RT262AL

Postavka raspona dif. tlaka [bar]: 0.10 - 1.50, Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 3/8, IP raspon kućišta: IP66, Maks. radni tlak [bar]: 11.0

Diferencijalna tlačna sklopka, RT263AL

Postavka raspona dif. tlaka [bar]: 0.10 - 1.00, Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 3/8, IP raspon kućišta: IP66, Maks. radni tlak [bar]: 7.0

Diferencijalna tlačna sklopka, RT260AL

Postavka raspona dif. tlaka [bar]: 0.50 - 4.00, Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 3/8, IP raspon kućišta: IP66, Maks. radni tlak [bar]: 22.0

Diferencijalna tlačna sklopka, RT265A

Postavka raspona dif. tlaka [bar]: 1.00 - 6.00, Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 3/8, IP raspon kućišta: IP66, Maks. radni tlak [bar]: 42.0

Diferencijalna tlačna sklopka, RT266AL

Postavka raspona dif. tlaka [bar]: 0.00 - 0.90, Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 3/8, IP raspon kućišta: IP66, Maks. radni tlak [bar]: 7.0

Diferencijalna tlačna sklopka, MP55

Postavka raspona dif. tlaka [bar]: 0.30 - 4.50, Funkcija poništenja: Ručno, min., Vrsta tlačnog priključka: Lemni priključak, ODF, Veličina tlačnog priključka: 1/4 in, IP raspon kućišta: IP20, Maks. radni tlak [bar]: 17.0

Diferencijalna tlačna sklopka, MP55

Postavka raspona dif. tlaka [bar]: 0.30 - 4.50, Funkcija poništenja: Ručno, min., Vrsta tlačnog priključka: Holender, Veličina tlačnog priključka: 1/4 in, IP raspon kućišta: IP20, Maks. radni tlak [bar]: 17.0

Diferencijalna tlačna sklopka, MP55

Postavka raspona dif. tlaka [bar]: 0.30 - 4.50, Funkcija poništenja: Ručno, min., Vrsta tlačnog priključka: Holender, Veličina tlačnog priključka: 1/4 in, IP raspon kućišta: IP20, Maks. radni tlak [bar]: 17.0

Prikaz: