Diferencijalni presostati

Shows 26 product(s)

017D001366

Diferencijalna tlačna sklopka, RT262A

Postavka raspona dif. tlaka [bar]: 0.10 - 1.50, Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: M, Veličina tlačnog priključka: 12 x 1.5, IP raspon kućišta: IP66, Maks. radni tlak [bar]: 11.0

017D001466

Diferencijalna tlačna sklopka, RT260A

Postavka raspona dif. tlaka [bar]: 0.50 - 4.00, Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: M, Veličina tlačnog priključka: 12 x 1.5, IP raspon kućišta: IP66, Maks. radni tlak [bar]: 22.0

017D001566

Diferencijalna tlačna sklopka, RT260A

Postavka raspona dif. tlaka [bar]: 0.50 - 6.00, Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: M, Veličina tlačnog priključka: 12 x 1.5, IP raspon kućišta: IP66, Maks. radni tlak [bar]: 42.0

017D001666

Diferencijalna tlačna sklopka, RT260A

Postavka raspona dif. tlaka [bar]: 1.50 - 11.00, Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: M, Veličina tlačnog priključka: 12 x 1.5, IP raspon kućišta: IP66, Maks. radni tlak [bar]: 42.0

017D002166

Diferencijalna tlačna sklopka, RT260A

Postavka raspona dif. tlaka [bar]: 0.50 - 4.00, Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 3/8, IP raspon kućišta: IP66, Maks. radni tlak [bar]: 22.0

017D002266

Diferencijalna tlačna sklopka, RT260A

Postavka raspona dif. tlaka [bar]: 0.50 - 4.00, Funkcija poništenja: Ručno, maks., Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 3/8, IP raspon kućišta: IP54, Maks. radni tlak [bar]: 22.0

017D002366

Diferencijalna tlačna sklopka, RT260A

Postavka raspona dif. tlaka [bar]: 0.50 - 6.00, Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 3/8, IP raspon kućišta: IP66, Maks. radni tlak [bar]: 42.0

017D002466

Diferencijalna tlačna sklopka, RT260A

Postavka raspona dif. tlaka [bar]: 1.50 - 11.00, Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 3/8, IP raspon kućišta: IP66, Maks. radni tlak [bar]: 42.0

017D002566

Diferencijalna tlačna sklopka, RT262A

Postavka raspona dif. tlaka [bar]: 0.10 - 1.50, Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 3/8, IP raspon kućišta: IP66, Maks. radni tlak [bar]: 11.0

017D002766

Diferencijalna tlačna sklopka, RT262A

Postavka raspona dif. tlaka [bar]: 0.00 - 0.30, Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 3/8, IP raspon kućišta: IP66, Maks. radni tlak [bar]: 11.0

Prikaz: