Diferencijalni presostati

Shows 28 product(s)

Diferencijalna tlačna sklopka, RT262A

Postavka raspona dif. tlaka [bar]: 0.10 - 1.50, Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: M, Veličina tlačnog priključka: 12 x 1.5, IP raspon kućišta: IP66, Maks. radni tlak [bar]: 11.0

Diferencijalna tlačna sklopka, RT260A

Postavka raspona dif. tlaka [bar]: 0.50 - 4.00, Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: M, Veličina tlačnog priključka: 12 x 1.5, IP raspon kućišta: IP66, Maks. radni tlak [bar]: 22.0

Diferencijalna tlačna sklopka, RT260A

Postavka raspona dif. tlaka [bar]: 0.50 - 6.00, Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: M, Veličina tlačnog priključka: 12 x 1.5, IP raspon kućišta: IP66, Maks. radni tlak [bar]: 42.0

Diferencijalna tlačna sklopka, RT260A

Postavka raspona dif. tlaka [bar]: 1.50 - 11.00, Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: M, Veličina tlačnog priključka: 12 x 1.5, IP raspon kućišta: IP66, Maks. radni tlak [bar]: 42.0

Diferencijalna tlačna sklopka, RT260A

Postavka raspona dif. tlaka [bar]: 0.50 - 4.00, Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 3/8, IP raspon kućišta: IP66, Maks. radni tlak [bar]: 22.0

Prikaz: