Upravljač kompresora i kondenzatora

Shows 15 product(s)

080G0281

Upravljač agregata, AK-PC 551

Funkcija: 2 usisni i obični kondenzator, Digitalni ulazi (DI) [pC]: 8, Napon napajanja [V] AC: 110 - 230, Vrsta komunikacije: MODBUS, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 12

080G0282

Upravljač agregata, AK-PC 551

Funkcija: 2 usisni i obični kondenzator, Digitalni ulazi (DI) [pC]: 8, Napon napajanja [V] AC: 110 - 230, Vrsta komunikacije: MODBUS, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 12

080G0283

Upravljač agregata, AK-PC 551

Funkcija: 2 usisni i obični kondenzator, Digitalni ulazi (DI) [pC]: 8, Napon napajanja [V] AC: 24, Vrsta komunikacije: MODBUS, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 12

080G0288

Upravljač agregata, AK-PC 551

Funkcija: 2 usisni i obični kondenzator, Digitalni ulazi (DI) [pC]: 8, Napon napajanja [V] AC: 24, Vrsta komunikacije: MODBUS, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 12

080G0289

Upravljač agregata, AK-PC 351

Funkcija: 1 usisni kondenzator i 1 kondenzator, Digitalni ulazi (DI) [pC]: 8, Napon napajanja [V] AC: 24, Vrsta komunikacije: MODBUS, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 16

080G0320

Upravljač agregata, AK-PC 572

Funkcija: CO2 paket, Digitalni ulazi (DI) [pC]: 8, Napon napajanja [V] AC: 24, Vrsta komunikacije: MODBUS, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 12

080G0336

Upravljač agregata, AK-PC 651A

Funkcija: 1 usisni kondenzator i 1 kondenzator, Digitalni ulazi (DI) [pC]: 22, Napon napajanja [V] AC: 24 - 230, Vrsta komunikacije: MODBUS, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 8

080Z0106

Upravljač agregata, AK-PC 710

Funkcija: Fiksni priključci ulaza/izlaza, Napon napajanja [V] AC: 24, Vrsta komunikacije: RS232; LON RS485, Oblik ambalaže: Pojedinačno pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 1

080Z0191

Upravljač agregata, AK-PC 781A

Funkcija: Pakiranje s povratom topline, Napon napajanja [V] AC: 24, Vrsta komunikacije: Dodatak ulaza/izlaza; RJ11 (CAN) za prikaz; LON RS485, Oblik ambalaže: Pojedinačno pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 1

080Z0192

Upravljač agregata, AK-PC 782A

Funkcija: Transkritični pobuđivač, Napon napajanja [V] AC: 24, Vrsta komunikacije: RJ11 (CAN) za prikaz; RS232; LON RS485, Oblik ambalaže: Pojedinačno pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 1

Prikaz: