Termički pogoni

Shows 23 product(s)

Termički pogoni, TWA-A, RA, Napon napajanja [V] AC: 24, NC, 0.95 m

TWA-A NC 24V

Termički pogoni, TWA-A, RA, Napon napajanja [V] AC: 24, NO, 0.95 m

TWA-A NO 24V

Termički pogoni, TWA-A, RA, Napon napajanja [V] AC: 230, NC, 0.95 m

TWA-A NC 230V

Termički pogoni, TWA-A, RA, Napon napajanja [V] AC: 230, NO, 0.95 m

TWA-A NO 230V

Termički pogoni, TWA-A, RA, Napon napajanja [V] AC: 24, NC/S (s graničnom sklopkom), 0.95 m

TWA-A NC/S 24V

Termički pogoni, TWA-V, RAV; VMT, Napon napajanja [V] AC: 24, NC, 0.95 m

TWA-V NC 24V

Termički pogoni, TWA-V, RAV; VMT, Napon napajanja [V] AC: 24, NO, 0.95 m

TWA-V NO 24V

Termički pogoni, TWA-V, RAV; VMT, Napon napajanja [V] AC: 230, NC, 0.95 m

TWA-V NC 230V

Termički pogoni, TWA-V, RAV; VMT, Napon napajanja [V] AC: 230, NO, 0.95 m

TWA-V NO 230V

Termički pogoni, TWA-L, RAVL, Napon napajanja [V] AC: 24, NC, 0.95 m

TWA-L NC 24V

Termički pogoni, TWA-L, RAVL, Napon napajanja [V] AC: 24, NO, 0.95 m

TWA-L NO 24V

Termički pogoni, TWA-L, RAVL, Napon napajanja [V] AC: 230, NC, 0.95 m

TWA-L NC 230V

Termički pogoni, TWA-L, RAVL, Napon napajanja [V] AC: 230, NO, 0.95 m

TWA-L NO 230V

Termički pogoni, TWA-K, M 30 x 1.5, Napon napajanja [V] AC: 24, NC, 0.95 m

TWA-K NC 24V

Termički pogoni, TWA-K, M 30 x 1.5, Napon napajanja [V] AC: 24, NO, 0.95 m

TWA-K NO 24V

Termički pogoni, TWA-K, M 30 x 1.5, Napon napajanja [V] AC: 230, NC, 0.95 m

TWA-K NC 230V

Termički pogoni, TWA-K, M 30 x 1.5, Napon napajanja [V] AC: 230, NO, 0.95 m

TWA-K NO 230V

Termički pogoni, TWA-K, M 30 x 1.5, Napon napajanja [V] AC: 230, NC, 10.00 m

TWA-K NC 230V Kabel 10 m

Termički pogoni, TWA-K, M 30 x 1.5, Napon napajanja [V] AC: 24, NC, 10.00 m

TWA-K NC 24V Kabel 10 m

Prikaz: