Pretvarači tlaka

Shows 15 product(s)

Pretvarač tlaka, MBS 33, 0.00 bar - 2.50 bar, 0.00 psi - 36.26 psi

Referenca jedinice tlaka: Mjerač (relativni), Izlazni signal: Napon, Električni priključak: DIN priključak, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 1/2, Indeks specifikacija: MBS 33-1415-A1AB08-0

Pretvarač tlaka, MBS 33, 0.00 bar - 4.00 bar, 0.00 psi - 58.02 psi

Referenca jedinice tlaka: Mjerač (relativni), Izlazni signal: Napon, Električni priključak: DIN priključak, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 1/2, Indeks specifikacija: MBS 33-1615-A1AB08-0

Pretvarač tlaka, MBS 33, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.02 psi

Referenca jedinice tlaka: Mjerač (relativni), Izlazni signal: Napon, Električni priključak: DIN priključak, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 1/2, Indeks specifikacija: MBS 33-1815-A1AB08-0

Pretvarač tlaka, MBS 33, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.04 psi

Referenca jedinice tlaka: Mjerač (relativni), Izlazni signal: Napon, Električni priključak: DIN priključak, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 1/2, Indeks specifikacija: MBS 33-2015-A1AB08-0

Pretvarač tlaka, MBS 33, 0.00 bar - 1.00 bar, 0.00 psi - 14.50 psi

Referenca jedinice tlaka: Mjerač (relativni), Izlazni signal: Struja, Električni priključak: DIN priključak, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 1/2, Indeks specifikacija: MBS 33-1011-A1AB08-0

Pretvarač tlaka, MBS 33, 0.00 bar - 1.60 bar, 0.00 psi - 23.21 psi

Referenca jedinice tlaka: Mjerač (relativni), Izlazni signal: Struja, Električni priključak: DIN priključak, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 1/2, Indeks specifikacija: MBS 33-1211-A1AB08-0

Pretvarač tlaka, MBS 33, 0.00 bar - 2.50 bar, 0.00 psi - 36.26 psi

Referenca jedinice tlaka: Mjerač (relativni), Izlazni signal: Struja, Električni priključak: DIN priključak, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 1/2, Indeks specifikacija: MBS 33-1411-A1AB08-0

Pretvarač tlaka, MBS 33, 0.00 bar - 4.00 bar, 0.00 psi - 58.02 psi

Referenca jedinice tlaka: Mjerač (relativni), Izlazni signal: Struja, Električni priključak: DIN priključak, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 1/2, Indeks specifikacija: MBS 33-1611-A1AB08-0

Pretvarač tlaka, MBS 33, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.02 psi

Referenca jedinice tlaka: Mjerač (relativni), Izlazni signal: Struja, Električni priključak: DIN priključak, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 1/2, Indeks specifikacija: MBS 33-1811-A1AB08-0

Pretvarač tlaka, MBS 33, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.04 psi

Referenca jedinice tlaka: Mjerač (relativni), Izlazni signal: Struja, Električni priključak: DIN priključak, Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 1/2, Indeks specifikacija: MBS 33-2011-A1AB08-0

Prikaz: