Računska jedinica

Shows 4 product(s)

Mjerila energije, Infocal 9, 15 mm - 25 mm, qp [m³/h]: 0.6 - 6.0, Grijanje i hlađenje, baterija veličine D, Modul M-bus

Računska jedinica

Mjerila energije, Infocal 9, 100 mm - 150 mm, qp [m³/h]: 60.0 - 300.0, Grijanje i hlađenje, baterija veličine D, Modul M-bus

Računska jedinica

Mjerila energije, Infocal 9, 200 mm - 350 mm, qp [m³/h]: 250.0 - 1500.0, Grijanje i hlađenje, baterija veličine D, Modul M-bus

Računska jedinica

Mjerila energije, Infocal 9, 100 mm - 150 mm, qp [m³/h]: 60.0 - 300.0, Grijanje i hlađenje, mrežno napajanje, Modul M-bus

Računska jedinica