Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.12 kg
Neto težina 0.1 kg
EAN 5710104028651

 

Frekvencija impulsa [Hz] [Max.] 100 Hz
Frekvencija impulsa [Hz] [Min.] 5 Hz
Induktivno opterećenja relejskog izlaza [A] 2 A
Okolna temperatura [°C] [Max.] 55 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.] 0 °C
Omsko opterećenje izlaza releja [A] 4 A
Opis ECA 32
Skupina proizvoda Pribor - elektronički regulator
Temperatura prijevoza [°C] [Max.] 70 °C
Temperatura prijevoza [°C] [Min.] -40 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max.] 70 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min.] -40 °C
Verzija ugradnje Na osnovnom dijelu
Vrsta ECA 32

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality