Viser 3 produkt (er)

Flowindikator

Flowindikator, 0-1 bar, måleenhed til flow- og trykmålinger i opvarmnings- og kølingssystemer og systemer til varmt brugsvand.

PFM 1000, 10.00 bar

PFM1000, 10 bar, måleinstrument til indregulering af køle-,varme, og varmtvandssystemer.

PFM 1000, 20.00 bar

PFM1000, 16 bar, måleinstrument til indregulering af køle-,varme, og varmtvandssystemer.