Tlakovo nezávislé vykurovanie

Shows 2 product(s)

VX Solo II H2WP, ECL210, 16 bar, 110 °C

VX Solo II H2WP typ 2 (XB 06H-1-40)

Termix VX, 16 bar, 120 °C, ECL110

Termix VX-3 Rozdelenie zahŕňa čerpadlo UPM3 a ECL110*