AAF005A190T4E5HH4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
AAF005A190T4E5HH4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX

131N8993

Znova konfigurovať

AAF005A190T4E5HH4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
Rozšírený aktívny filter AAF
(4) 380 – 480 V AC, (A190) Korekcia 190 A, (E5H) IP54 Hybrid,
(H4) RFI trieda A1, (3) Odp. sieť.nap. + poistka
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: AAF005A190T4E5HH4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 371 kg
Hmotnosť bez obalu 251 kg
Volume 0 l
EAN 5710107003501

Allocate codes for sales

\\Customer Specific\\ No

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001

VLT® ADVANCED ACTIVE FILTER AAF SERIES

AAF_Prehľad produktov Nezobrazuje
Adaptácia A (X) Štandardné káblové vstupy
Adaptácia B (X) Žiadna adaptácia
Aktuálna menovitá hodnota (A190) Korekcia 190 A
Brzda – bezpečné zastavenie (X) Bez brzdného striedača
C0 Možnosť MCO (CF) Ochrana aktívneho filtra
C1 Možnosti (X) Žiadna možnosť C1
Displej (G) Grafický riad. panel
Dodávateľ Nedá sa určiť dodávateľ
Filter RFI (H4) RFI trieda A1
Fáza (T) Trojfázové
Jazykový balík softvéru (X) Štandardný jazykový balík
Kryt (E5H) IP54 Hybrid
Material Gross Weight 371
Material Net Weight 251
Modelcode01 AAF005A190T4E5HH4XGC3XXSXXXXAX
Modelcode02 BXCFXXXDX
Možnosť A (AX) Žiadna možnosť A
Možnosť B (BX) Žiadna možnosť B
Možnosť D (DX) Žiadna možnosť D
Možnosť sieťového napájania (3) Odp. sieť.nap. + poistka
Odporúčaný závod Nedá sa určiť dodávateľ
Povrch. úpr. DPS (C) Povrchová úprava DPS
Sieťové napätie (4) 380 – 480 V AC
Skupina produktov Rozšírený aktívny filter AAF
Softvér pre možnosť C (XX) Žiadna softvérová možnosť
Séria VLT (005) 005
Typový kód 1. časť AAF005A190T4E5HH4XGC3XXSXXXXAX
Typový kód 2. časť BXCFXXXDX
Veľkosť rámu (D9) D9-rám
Vydanie softvéru (SXXX) Najn. vyd. štand. SW.
Zobrazenie produktu (prepínač) Globálne (štandardne)

Accessories

Náhradné diely

Replacement

Replacement

Replacement

Services