VLT® Compact Starter MCD 201/202

Shows 34 product(s)

175G5165

MCD201007T4CV3

MCD201007T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
7 kW 18 A : 4 – 6 : 354
Trojfázové, 200 – 440 V AC
Riadiace napätie: 110/240VAC alebo 440VAC
(A) A-rám

Kód modelu: MCD201007T4CV3

175G5166

MCD201015T4CV3

MCD201015T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
15 kW 34 A : 4–6 : 354
Trojfázové, 200 – 440 V AC
Riadiace napätie: 110/240VAC alebo 440VAC
(A) A-rám

Kód modelu: MCD201015T4CV3

175G5167

MCD201018T4CV3

MCD201018T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
18 kW 42 A : 4 – 6 : 354
Trojfázové, 200 – 440 V AC
Riadiace napätie: 110/240VAC alebo 440VAC
(A) A-rám

Kód modelu: MCD201018T4CV3

175G5168

MCD201022T4CV3

MCD201022T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
22 kW 48 A : 4 – 6 : 354
Trojfázové, 200 – 440 V AC
Riadiace napätie: 110/240VAC alebo 440VAC
(A) A-rám

Kód modelu: MCD201022T4CV3

175G5169

MCD201030T4CV3

MCD201030T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
30 kW 60 A : 4 – 6 : 354
Trojfázové, 200 – 440 V AC
Riadiace napätie: 110/240VAC alebo 440VAC
(A) A-rám

Kód modelu: MCD201030T4CV3

175G5170

MCD201037T4CV3

MCD201037T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
37 kW 75 A : 4 – 6 : 594
Trojfázové, 200 – 440 V AC
Riadiace napätie: 110/240VAC alebo 440VAC
(B) B-rám

Kód modelu: MCD201037T4CV3

175G5171

MCD201045T4CV3

MCD201045T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
45 kW 85 A : 4 – 6 : 594
Trojfázové, 200 – 440 V AC
Riadiace napätie: 110/240VAC alebo 440VAC
(B) B-rám

Kód modelu: MCD201045T4CV3

175G5172

MCD201055T4CV3

MCD201055T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
55 kW 100 A : 4 – 6: 594
Trojfázové, 200 – 440 V AC
Riadiace napätie: 110/240VAC alebo 440VAC
(B) B-rám

Kód modelu: MCD201055T4CV3

175G5173

MCD201075T4CV3

MCD201075T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
75 kW 140 A : 4 – 6: 594
Trojfázové, 200 – 440 V AC
Riadiace napätie: 110/240VAC alebo 440VAC
(C) C-rám

Kód modelu: MCD201075T4CV3

175G5175

MCD201110T4CV3

MCD201110T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
110 kW 200 A : 4–6 : 594
Trojfázové, 200 – 440 V AC
Riadiace napätie: 110/240VAC alebo 440VAC
(C) C-rám

Kód modelu: MCD201110T4CV3

175G5176

MCD201007T4CV1

MCD201007T4CV1
VLT® Soft Starter MCD 201
7 kW 18 A : 4 – 6 : 354
Trojfázové, 200 – 440 V AC
Riadiace napätie: 24 V AC/V DC
(A) A-rám

Kód modelu: MCD201007T4CV1

175G5177

MCD201015T4CV1

MCD201015T4CV1
VLT® Soft Starter MCD 201
15 kW 34 A : 4–6 : 354
Trojfázové, 200 – 440 V AC
Riadiace napätie: 24 V AC/V DC
(A) A-rám

Kód modelu: MCD201015T4CV1

175G5178

MCD201018T4CV1

MCD201018T4CV1
VLT® Soft Starter MCD 201
18 kW 42 A : 4 – 6 : 354
Trojfázové, 200 – 440 V AC
Riadiace napätie: 24 V AC/V DC
(A) A-rám

Kód modelu: MCD201018T4CV1

175G5181

MCD201037T4CV1

MCD201037T4CV1
VLT® Soft Starter MCD 201
37 kW 75 A : 4 – 6 : 594
Trojfázové, 200 – 440 V AC
Riadiace napätie: 24 V AC/V DC
(B) B-rám

Kód modelu: MCD201037T4CV1

175G5182

MCD201045T4CV1

MCD201045T4CV1
VLT® Soft Starter MCD 201
45 kW 85 A : 4 – 6 : 594
Trojfázové, 200 – 440 V AC
Riadiace napätie: 24 V AC/V DC
(B) B-rám

Kód modelu: MCD201045T4CV1

175G5209

MCD202007T4CV3

MCD202007T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 202
7 kW 18 A : 4 – 6 : 354
Trojfázové, 200 – 440 V AC
Riadiace napätie: 110/240VAC alebo 440VAC
(A) A-rám

Kód modelu: MCD202007T4CV3

175G5210

MCD202015T4CV3

MCD202015T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 202
15 kW 34 A : 4–6 : 354
Trojfázové, 200 – 440 V AC
Riadiace napätie: 110/240VAC alebo 440VAC
(A) A-rám

Kód modelu: MCD202015T4CV3

175G5211

MCD202-018-T4-CV3

MCD202018T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 202
18 kW 42 A : 4 – 6 : 354
Trojfázové, 200 – 440 V AC
Riadiace napätie: 110/240VAC alebo 440VAC
(A) A-rám

Kód modelu: MCD202018T4CV3

175G5212

MCD202022T4CV3

MCD202022T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 202
22 kW 48 A : 4 – 6 : 354
Trojfázové, 200 – 440 V AC
Riadiace napätie: 110/240VAC alebo 440VAC
(A) A-rám

Kód modelu: MCD202022T4CV3

175G5213

MCD202030T4CV3

MCD202030T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 202
30 kW 60 A : 4 – 6 : 354
Trojfázové, 200 – 440 V AC
Riadiace napätie: 110/240VAC alebo 440VAC
(A) A-rám

Kód modelu: MCD202030T4CV3

175G5214

MCD202037T4CV3

MCD202037T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 202
37 kW 75 A : 4 – 6 : 594
Trojfázové, 200 – 440 V AC
Riadiace napätie: 110/240VAC alebo 440VAC
(B) B-rám

Kód modelu: MCD202037T4CV3

175G5215

MCD202045T4CV3

MCD202045T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 202
45 kW 85 A : 4 – 6 : 594
Trojfázové, 200 – 440 V AC
Riadiace napätie: 110/240VAC alebo 440VAC
(B) B-rám

Kód modelu: MCD202045T4CV3

175G5216

MCD202055T4CV3

MCD 202-055-T4-CV3

MCD202055T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 202
55 kW 100 A : 4 – 6: 594
Trojfázové, 200 – 440 V AC
Riadiace napätie: 110/240VAC alebo 440VAC
(B) B-rám

Kód modelu: MCD202055T4CV3

175G5217

MCD202075T4CV3

MCD202075T4CV3

MCD202075T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 202
75 kW 140 A : 4 – 6: 594
Trojfázové, 200 – 440 V AC
Riadiace napätie: 110/240VAC alebo 440VAC
(C) C-rám

Kód modelu: MCD202075T4CV3

175G5218

MCD202090T4CV3

MCD202090T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 202
90 kW 170 A : 4 – 6: 594
Trojfázové, 200 – 440 V AC
Riadiace napätie: 110/240VAC alebo 440VAC
(C) C-rám

Kód modelu: MCD202090T4CV3

175G5219

MCD202110T4CV3

MCD202110T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 202
110 kW 200 A : 4–6 : 594
Trojfázové, 200 – 440 V AC
Riadiace napätie: 110/240VAC alebo 440VAC
(C) C-rám

Kód modelu: MCD202110T4CV3

175G5220

MCD202007T4CV1

MCD202007T4CV1
VLT® Soft Starter MCD 202
7 kW 18 A : 4 – 6 : 354
Trojfázové, 200 – 440 V AC
Riadiace napätie: 24 V AC/V DC
(A) A-rám

Kód modelu: MCD202007T4CV1

175G5221

MCD202015T4CV1

MCD202015T4CV1
VLT® Soft Starter MCD 202
15 kW 34 A : 4–6 : 354
Trojfázové, 200 – 440 V AC
Riadiace napätie: 24 V AC/V DC
(A) A-rám

Kód modelu: MCD202015T4CV1

175G5223

MCD202022T4CV1

MCD202022T4CV1
VLT® Soft Starter MCD 202
22 kW 48 A : 4 – 6 : 354
Trojfázové, 200 – 440 V AC
Riadiace napätie: 24 V AC/V DC
(A) A-rám

Kód modelu: MCD202022T4CV1

175G5224

MCD202030T4CV1

MCD202030T4CV1
VLT® Soft Starter MCD 202
30 kW 60 A : 4 – 6 : 354
Trojfázové, 200 – 440 V AC
Riadiace napätie: 24 V AC/V DC
(A) A-rám

Kód modelu: MCD202030T4CV1

175G5225

MCD202037T4CV1

MCD202037T4CV1
VLT® Soft Starter MCD 202
37 kW 75 A : 4 – 6 : 594
Trojfázové, 200 – 440 V AC
Riadiace napätie: 24 V AC/V DC
(B) B-rám

Kód modelu: MCD202037T4CV1

175G5226

MCD202045T4CV1

MCD202045T4CV1
VLT® Soft Starter MCD 202
45 kW 85 A : 4 – 6 : 594
Trojfázové, 200 – 440 V AC
Riadiace napätie: 24 V AC/V DC
(B) B-rám

Kód modelu: MCD202045T4CV1

175G5228

MCD202075T4CV1

MCD202075T4CV1
VLT® Soft Starter MCD 202
75 kW 140 A : 4 – 6: 594
Trojfázové, 200 – 440 V AC
Riadiace napätie: 24 V AC/V DC
(C) C-rám

Kód modelu: MCD202075T4CV1

175G5242

MCD202007T6CV1

MCD202007T6CV1
VLT® Soft Starter MCD 202
7 kW 18 A : 4 – 6 : 354
Trojfázové, 200 – 575 V AC
Riadiace napätie: 24 V AC/V DC
(A) A-rám

Kód modelu: MCD202007T6CV1

Zobraziť: