VLT® HVAC Drive FC 102

Shows 817 product(s)

FC-102P11KT4E21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Znova konfigurovať

(FC-) VLT® HVAC Drive FC-102
(P11K) 11 kW/15 HP, (4) 380 – 480 V AC, (X) Bez brzdného striedača, (E21) IP21/Typ 1,
(H2) RFI trieda A2 (C3),
(AX) Žiadna možnosť A, (BX) Žiadna možnosť B, (X) Žiadna povrch. úpr. DPS, (X) Žiadne možnosti sieť. nap.
FC-102P11KT4E21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Kód modelu: FC-102P11KT4E21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-102P11KT4E21H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Znova konfigurovať

(FC-) VLT® HVAC Drive FC-102
(P11K) 11 kW/15 HP, (4) 380 – 480 V AC, (X) Bez brzdného striedača, (E21) IP21/Typ 1,
RFI trieda A1/B (dl. kábl)(C1),
(AX) Žiadna možnosť A, (BX) Žiadna možnosť B, (X) Žiadna povrch. úpr. DPS, (X) Žiadne možnosti sieť. nap.
FC-102P11KT4E21H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Kód modelu: FC-102P11KT4E21H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-102P11KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Znova konfigurovať

(FC-) VLT® HVAC Drive FC-102
(P11K) 11 kW/15 HP, (4) 380 – 480 V AC, (X) Bez brzdného striedača, (E21) IP21/Typ 1,
(H1) RFI trieda A1/B (C1),
(AX) Žiadna možnosť A, (BX) Žiadna možnosť B, (X) Žiadna povrch. úpr. DPS, (X) Žiadne možnosti sieť. nap.
FC-102P11KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Kód modelu: FC-102P11KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-102P11KT4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Znova konfigurovať

(FC-) VLT® HVAC Drive FC-102
(P11K) 11 kW/15 HP, (4) 380 – 480 V AC, (X) Bez brzdného striedača, (E55) IP55/Typ 12,
(H2) RFI trieda A2 (C3),
(AX) Žiadna možnosť A, (BX) Žiadna možnosť B, (X) Žiadna povrch. úpr. DPS, (X) Žiadne možnosti sieť. nap.
FC-102P11KT4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Kód modelu: FC-102P11KT4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-102P11KT4E55H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Znova konfigurovať

(FC-) VLT® HVAC Drive FC-102
(P11K) 11 kW/15 HP, (4) 380 – 480 V AC, (X) Bez brzdného striedača, (E55) IP55/Typ 12,
RFI trieda A1/B (dl. kábl)(C1),
(AX) Žiadna možnosť A, (BX) Žiadna možnosť B, (X) Žiadna povrch. úpr. DPS, (X) Žiadne možnosti sieť. nap.
FC-102P11KT4E55H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Kód modelu: FC-102P11KT4E55H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-102P11KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Znova konfigurovať

(FC-) VLT® HVAC Drive FC-102
(P11K) 11 kW/15 HP, (4) 380 – 480 V AC, (X) Bez brzdného striedača, (E55) IP55/Typ 12,
(H1) RFI trieda A1/B (C1),
(AX) Žiadna možnosť A, (BX) Žiadna možnosť B, (X) Žiadna povrch. úpr. DPS, (X) Žiadne možnosti sieť. nap.
FC-102P11KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Kód modelu: FC-102P11KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-102P7K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAGBKCXXXXD0
Znova konfigurovať

(FC-) VLT® HVAC Drive FC-102
(P7K5) 7,5 kW/10 HP, (4) 380 – 480 V AC, (X) Bez brzdného striedača, (E20) IP20/rám,
(H2) RFI trieda A2 (C3),
(AG) LonWorks MCA 108, (BK) MCB-101 General purp. I/O, (X) Žiadna povrch. úpr. DPS, (X) Žiadne možnosti sieť. nap.
FC-102P7K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAGBKCXXXXD0

Kód modelu: FC-102P7K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAGBKCXXXXD0
FC-102P15KT4P55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Znova konfigurovať

(FC-) VLT® HVAC Drive FC-102
(P15K) 15 kW/20 HP, (4) 380 – 480 V AC, (X) Bez brzdného striedača, (P55) IP55/Typ12 op. doska,
(H1) RFI trieda A1/B (C1),
(AX) Žiadna možnosť A, (BX) Žiadna možnosť B, (X) Žiadna povrch. úpr. DPS, (X) Žiadne možnosti sieť. nap.
FC-102P15KT4P55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Kód modelu: FC-102P15KT4P55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-102P18KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Znova konfigurovať

FC-102P18KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

(FC-) VLT® HVAC Drive FC-102
(P18K) 18,5 kW/25 HP, (4) 380 – 480 V AC, (X) Bez brzdného striedača, (E55) IP55/Typ 12,
(H1) RFI trieda A1/B (C1),
(AX) Žiadna možnosť A, (BX) Žiadna možnosť B, (X) Žiadna povrch. úpr. DPS, (X) Žiadne možnosti sieť. nap.
FC-102P18KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Kód modelu: FC-102P18KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-102P4K0T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Znova konfigurovať

(FC-) VLT® HVAC Drive FC-102
(P4K0) 4,0 kW/5,5 HP, (4) 380 – 480 V AC, (X) Bez brzdného striedača, (E20) IP20/rám,
(H1) RFI trieda A1/B (C1),
(AX) Žiadna možnosť A, (BX) Žiadna možnosť B, (X) Žiadna povrch. úpr. DPS, (X) Žiadne možnosti sieť. nap.
FC-102P4K0T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Kód modelu: FC-102P4K0T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-102P1K1T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Znova konfigurovať

(FC-) VLT® HVAC Drive FC-102
(P1K1) 1,1 kW/1,5 HP, (4) 380 – 480 V AC, (X) Bez brzdného striedača, (E20) IP20/rám,
(H2) RFI trieda A2 (C3),
(AX) Žiadna možnosť A, (BX) Žiadna možnosť B, (X) Žiadna povrch. úpr. DPS, (X) Žiadne možnosti sieť. nap.
FC-102P1K1T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Kód modelu: FC-102P1K1T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-102P18KT4P21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Znova konfigurovať

(FC-) VLT® HVAC Drive FC-102
(P18K) 18,5 kW/25 HP, (4) 380 – 480 V AC, (X) Bez brzdného striedača, (P21) IP21/Typ 1 op. doska,
(H2) RFI trieda A2 (C3),
(AX) Žiadna možnosť A, (BX) Žiadna možnosť B, (X) Žiadna povrch. úpr. DPS, (X) Žiadne možnosti sieť. nap.
FC-102P18KT4P21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Kód modelu: FC-102P18KT4P21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-102P2K2T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Znova konfigurovať

(FC-) VLT® HVAC Drive FC-102
(P2K2) 2,2 kW/3,0 HP, (4) 380 – 480 V AC, (X) Bez brzdného striedača, (E20) IP20/rám,
(H2) RFI trieda A2 (C3),
(AX) Žiadna možnosť A, (BX) Žiadna možnosť B, (X) Žiadna povrch. úpr. DPS, (X) Žiadne možnosti sieť. nap.
FC-102P2K2T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Kód modelu: FC-102P2K2T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-102P7K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Znova konfigurovať

(FC-) VLT® HVAC Drive FC-102
(P7K5) 7,5 kW/10 HP, (4) 380 – 480 V AC, (X) Bez brzdného striedača, (E20) IP20/rám,
(H1) RFI trieda A1/B (C1),
(AX) Žiadna možnosť A, (BX) Žiadna možnosť B, (X) Žiadna povrch. úpr. DPS, (X) Žiadne možnosti sieť. nap.
FC-102P7K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Kód modelu: FC-102P7K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-102P18KT4P55H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Znova konfigurovať

(FC-) VLT® HVAC Drive FC-102
(P18K) 18,5 kW/25 HP, (4) 380 – 480 V AC, (B) Brzdný striedač, (P55) IP55/Typ12 op. doska,
(H2) RFI trieda A2 (C3),
(AX) Žiadna možnosť A, (BX) Žiadna možnosť B, (X) Žiadna povrch. úpr. DPS, (X) Žiadne možnosti sieť. nap.
FC-102P18KT4P55H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Kód modelu: FC-102P18KT4P55H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-102P11KT4E55H1XGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Znova konfigurovať

FC-102P11KT4E55H1XGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

(FC-) VLT® HVAC Drive FC-102
(P11K) 11 kW/15 HP, (4) 380 – 480 V AC, (X) Bez brzdného striedača, (E55) IP55/Typ 12,
(H1) RFI trieda A1/B (C1),
(AX) Žiadna možnosť A, (BX) Žiadna možnosť B, (X) Žiadna povrch. úpr. DPS, (1) Odpojenie sieť.nap.
FC-102P11KT4E55H1XGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Kód modelu: FC-102P11KT4E55H1XGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-102P7K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Znova konfigurovať

(FC-) VLT® HVAC Drive FC-102
(P7K5) 7,5 kW/10 HP, (4) 380 – 480 V AC, (X) Bez brzdného striedača, (E20) IP20/rám,
(H2) RFI trieda A2 (C3),
(AX) Žiadna možnosť A, (BX) Žiadna možnosť B, (X) Žiadna povrch. úpr. DPS, (X) Žiadne možnosti sieť. nap.
FC-102P7K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Kód modelu: FC-102P7K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-102P2K2T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBKCXXXXDX
Znova konfigurovať

(FC-) VLT® HVAC Drive FC-102
(P2K2) 2,2 kW/3,0 HP, (4) 380 – 480 V AC, (X) Bez brzdného striedača, (E20) IP20/rám,
(H2) RFI trieda A2 (C3),
(AX) Žiadna možnosť A, (BK) MCB-101 General purp. I/O, (X) Žiadna povrch. úpr. DPS, (X) Žiadne možnosti sieť. nap.
FC-102P2K2T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBKCXXXXDX

Kód modelu: FC-102P2K2T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBKCXXXXDX
FC-102P1K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Znova konfigurovať

(FC-) VLT® HVAC Drive FC-102
(P1K5) 1,5 kW/2,0 HP, (4) 380 – 480 V AC, (X) Bez brzdného striedača, (E20) IP20/rám,
(H2) RFI trieda A2 (C3),
(AX) Žiadna možnosť A, (BX) Žiadna možnosť B, (X) Žiadna povrch. úpr. DPS, (X) Žiadne možnosti sieť. nap.
FC-102P1K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Kód modelu: FC-102P1K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-102P1K1T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Znova konfigurovať

FC-102P1K1T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

(FC-) VLT® HVAC Drive FC-102
(P1K1) 1,1 kW/1,5 HP, (4) 380 – 480 V AC, (X) Bez brzdného striedača, (E20) IP20/rám,
(H1) RFI trieda A1/B (C1),
(AX) Žiadna možnosť A, (BX) Žiadna možnosť B, (X) Žiadna povrch. úpr. DPS, (X) Žiadne možnosti sieť. nap.
FC-102P1K1T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Kód modelu: FC-102P1K1T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Zobraziť: