VLT® AQUA Drive FC 202

Shows 823 product(s)

131B8894

FC-202P1K1T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Frekvenčný menič
FC-202P1K1T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
1,1 kW/1,5 HP, Trojfázové
380 – 480 V AC, (E20) IP20/rám
RFI trieda A2 (C3)
Bez brzdného striedača
Grafický mies. riad. panel
Žiadna povrch. úpr. DPS, Žiadne možnosti sieť. nap.
Najn. vyd. štand. SW.
Žiadna možnosť A, Žiadna možnosť B
Žiadna možnosť C1, Žiadna možnosť D
Konštrukčná veľkosť: A2
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: FC-202P1K1T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8895

FC-202P1K1T4E20H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Frekvenčný menič
FC-202P1K1T4E20H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
1,1 kW/1,5 HP, Trojfázové
380 – 480 V AC, (E20) IP20/rám
RFI trieda A1/B (dl. kábl)(C1)
Bez brzdného striedača
Grafický mies. riad. panel
Žiadna povrch. úpr. DPS, Žiadne možnosti sieť. nap.
Najn. vyd. štand. SW.
Žiadna možnosť A, Žiadna možnosť B
Žiadna možnosť C1, Žiadna možnosť D
Konštrukčná veľkosť: A2
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: FC-202P1K1T4E20H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8898

FC-202P1K1T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Frekvenčný menič
FC-202P1K1T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
1,1 kW/1,5 HP, Trojfázové
380 – 480 V AC, (E20) IP20/rám
RFI trieda A2 (C3)
Bez brzdného striedača
Grafický mies. riad. panel
Povrchová úprava DPS, Žiadne možnosti sieť. nap.
Najn. vyd. štand. SW.
Žiadna možnosť A, Žiadna možnosť B
Žiadna možnosť C1, Žiadna možnosť D
Konštrukčná veľkosť: A2
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: FC-202P1K1T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8902

FC-202P2K2T4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Frekvenčný menič
FC-202P2K2T4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
2,2 kW/3,0 HP, Trojfázové
380 – 480 V AC, (E20) IP20/rám
RFI trieda A2 (C3)
Bez brzdného striedača
Žiadny miest. riad. panel
Žiadna povrch. úpr. DPS, Žiadne možnosti sieť. nap.
Najn. vyd. štand. SW.
Žiadna možnosť A, Žiadna možnosť B
Žiadna možnosť C1, Žiadna možnosť D
Konštrukčná veľkosť: A2
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: FC-202P2K2T4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8903

FC-202P2K2T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Frekvenčný menič
FC-202P2K2T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
2,2 kW/3,0 HP, Trojfázové
380 – 480 V AC, (E20) IP20/rám
RFI trieda A2 (C3)
Bez brzdného striedača
Grafický mies. riad. panel
Žiadna povrch. úpr. DPS, Žiadne možnosti sieť. nap.
Najn. vyd. štand. SW.
Žiadna možnosť A, Žiadna možnosť B
Žiadna možnosť C1, Žiadna možnosť D
Konštrukčná veľkosť: A2
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: FC-202P2K2T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8905

FC-202P2K2T4E20H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Frekvenčný menič
FC-202P2K2T4E20H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
2,2 kW/3,0 HP, Trojfázové
380 – 480 V AC, (E20) IP20/rám
RFI trieda A1/B (dl. kábl)(C1)
Bez brzdného striedača
Grafický mies. riad. panel
Žiadna povrch. úpr. DPS, Žiadne možnosti sieť. nap.
Najn. vyd. štand. SW.
Žiadna možnosť A, Žiadna možnosť B
Žiadna možnosť C1, Žiadna možnosť D
Konštrukčná veľkosť: A2
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: FC-202P2K2T4E20H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8906

FC-202P2K2T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Frekvenčný menič
FC-202P2K2T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
2,2 kW/3,0 HP, Trojfázové
380 – 480 V AC, (E20) IP20/rám
RFI trieda A1/B (C1)
Bez brzdného striedača
Grafický mies. riad. panel
Žiadna povrch. úpr. DPS, Žiadne možnosti sieť. nap.
Najn. vyd. štand. SW.
Žiadna možnosť A, Žiadna možnosť B
Žiadna možnosť C1, Žiadna možnosť D
Konštrukčná veľkosť: A2
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: FC-202P2K2T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8907

FC-202P2K2T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

FC-202P2K2T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Frekvenčný menič
FC-202P2K2T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
2,2 kW/3,0 HP, Trojfázové
380 – 480 V AC, (E20) IP20/rám
RFI trieda A2 (C3)
Bez brzdného striedača
Grafický mies. riad. panel
Povrchová úprava DPS, Žiadne možnosti sieť. nap.
Najn. vyd. štand. SW.
Žiadna možnosť A, Žiadna možnosť B
Žiadna možnosť C1, Žiadna možnosť D
Konštrukčná veľkosť: A2
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: FC-202P2K2T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8911

FC-202P3K0T4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

FC-202P3K0T4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Frekvenčný menič
FC-202P3K0T4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
3,0 kW/4,0 HP, Trojfázové
380 – 480 V AC, (E20) IP20/rám
RFI trieda A2 (C3)
Bez brzdného striedača
Žiadny miest. riad. panel
Žiadna povrch. úpr. DPS, Žiadne možnosti sieť. nap.
Najn. vyd. štand. SW.
Žiadna možnosť A, Žiadna možnosť B
Žiadna možnosť C1, Žiadna možnosť D
Konštrukčná veľkosť: A2
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: FC-202P3K0T4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8912

FC-202P3K0T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Frekvenčný menič
FC-202P3K0T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
3,0 kW/4,0 HP, Trojfázové
380 – 480 V AC, (E20) IP20/rám
RFI trieda A2 (C3)
Bez brzdného striedača
Grafický mies. riad. panel
Žiadna povrch. úpr. DPS, Žiadne možnosti sieť. nap.
Najn. vyd. štand. SW.
Žiadna možnosť A, Žiadna možnosť B
Žiadna možnosť C1, Žiadna možnosť D
Konštrukčná veľkosť: A2
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: FC-202P3K0T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8913

FC-202P3K0T4E20H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Frekvenčný menič
FC-202P3K0T4E20H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
3,0 kW/4,0 HP, Trojfázové
380 – 480 V AC, (E20) IP20/rám
RFI trieda A1/B (dl. kábl)(C1)
Bez brzdného striedača
Grafický mies. riad. panel
Žiadna povrch. úpr. DPS, Žiadne možnosti sieť. nap.
Najn. vyd. štand. SW.
Žiadna možnosť A, Žiadna možnosť B
Žiadna možnosť C1, Žiadna možnosť D
Konštrukčná veľkosť: A2
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: FC-202P3K0T4E20H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8914

FC-202P3K0T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

FC-202P3K0T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Frekvenčný menič
FC-202P3K0T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
3,0 kW/4,0 HP, Trojfázové
380 – 480 V AC, (E20) IP20/rám
RFI trieda A1/B (C1)
Bez brzdného striedača
Grafický mies. riad. panel
Žiadna povrch. úpr. DPS, Žiadne možnosti sieť. nap.
Najn. vyd. štand. SW.
Žiadna možnosť A, Žiadna možnosť B
Žiadna možnosť C1, Žiadna možnosť D
Konštrukčná veľkosť: A2
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: FC-202P3K0T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8915

FC-202P3K0T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

FC-202P3K0T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Frekvenčný menič
FC-202P3K0T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
3,0 kW/4,0 HP, Trojfázové
380 – 480 V AC, (E20) IP20/rám
RFI trieda A2 (C3)
Bez brzdného striedača
Grafický mies. riad. panel
Povrchová úprava DPS, Žiadne možnosti sieť. nap.
Najn. vyd. štand. SW.
Žiadna možnosť A, Žiadna možnosť B
Žiadna možnosť C1, Žiadna možnosť D
Konštrukčná veľkosť: A2
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: FC-202P3K0T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8919

FC-202P4K0T4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Frekvenčný menič
FC-202P4K0T4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
4,0 kW/5,5 HP, Trojfázové
380 – 480 V AC, (E20) IP20/rám
RFI trieda A2 (C3)
Bez brzdného striedača
Žiadny miest. riad. panel
Žiadna povrch. úpr. DPS, Žiadne možnosti sieť. nap.
Najn. vyd. štand. SW.
Žiadna možnosť A, Žiadna možnosť B
Žiadna možnosť C1, Žiadna možnosť D
Konštrukčná veľkosť: A2
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: FC-202P4K0T4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8920

FC-202P4K0T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Frekvenčný menič
FC-202P4K0T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
4,0 kW/5,5 HP, Trojfázové
380 – 480 V AC, (E20) IP20/rám
RFI trieda A2 (C3)
Bez brzdného striedača
Grafický mies. riad. panel
Žiadna povrch. úpr. DPS, Žiadne možnosti sieť. nap.
Najn. vyd. štand. SW.
Žiadna možnosť A, Žiadna možnosť B
Žiadna možnosť C1, Žiadna možnosť D
Konštrukčná veľkosť: A2
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: FC-202P4K0T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8930

FC-202P4K0T4E20H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Frekvenčný menič
FC-202P4K0T4E20H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
4,0 kW/5,5 HP, Trojfázové
380 – 480 V AC, (E20) IP20/rám
RFI trieda A1/B (dl. kábl)(C1)
Bez brzdného striedača
Grafický mies. riad. panel
Žiadna povrch. úpr. DPS, Žiadne možnosti sieť. nap.
Najn. vyd. štand. SW.
Žiadna možnosť A, Žiadna možnosť B
Žiadna možnosť C1, Žiadna možnosť D
Konštrukčná veľkosť: A2
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: FC-202P4K0T4E20H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8932

FC-202P4K0T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Frekvenčný menič
FC-202P4K0T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
4,0 kW/5,5 HP, Trojfázové
380 – 480 V AC, (E20) IP20/rám
RFI trieda A1/B (C1)
Bez brzdného striedača
Grafický mies. riad. panel
Žiadna povrch. úpr. DPS, Žiadne možnosti sieť. nap.
Najn. vyd. štand. SW.
Žiadna možnosť A, Žiadna možnosť B
Žiadna možnosť C1, Žiadna možnosť D
Konštrukčná veľkosť: A2
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: FC-202P4K0T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8934

FC-202P4K0T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Frekvenčný menič
FC-202P4K0T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
4,0 kW/5,5 HP, Trojfázové
380 – 480 V AC, (E20) IP20/rám
RFI trieda A2 (C3)
Bez brzdného striedača
Grafický mies. riad. panel
Povrchová úprava DPS, Žiadne možnosti sieť. nap.
Najn. vyd. štand. SW.
Žiadna možnosť A, Žiadna možnosť B
Žiadna možnosť C1, Žiadna možnosť D
Konštrukčná veľkosť: A2
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: FC-202P4K0T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8938

FC-202P5K5T4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Frekvenčný menič
FC-202P5K5T4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
5,5 kW/7,5 HP, Trojfázové
380 – 480 V AC, (E20) IP20/rám
RFI trieda A2 (C3)
Bez brzdného striedača
Žiadny miest. riad. panel
Žiadna povrch. úpr. DPS, Žiadne možnosti sieť. nap.
Najn. vyd. štand. SW.
Žiadna možnosť A, Žiadna možnosť B
Žiadna možnosť C1, Žiadna možnosť D
Konštrukčná veľkosť: A3
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: FC-202P5K5T4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8940

FC-202P5K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Frekvenčný menič
FC-202P5K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
5,5 kW/7,5 HP, Trojfázové
380 – 480 V AC, (E20) IP20/rám
RFI trieda A2 (C3)
Bez brzdného striedača
Grafický mies. riad. panel
Žiadna povrch. úpr. DPS, Žiadne možnosti sieť. nap.
Najn. vyd. štand. SW.
Žiadna možnosť A, Žiadna možnosť B
Žiadna možnosť C1, Žiadna možnosť D
Konštrukčná veľkosť: A3
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: FC-202P5K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Zobraziť: