70-AB3L03865W09B230BM2H-00130285
70-AB3L03865W09B230BM2H-00130285

132H7338

Frekvenčný menič
VACON0100-3L-0386-5-FLOW+SBF4+FL04+DPAP+DLSK
VACON 100 FLOW
380 – 500 V AC, 386 A, IP 21
Grafický panel MK01
C3 komerčné a priemys. prostr.
B Slot: 2 Reléová karta s termis. SBF4
C Slot: Žiadna možnosť
D Slot: Žiadna možnosť
E Slot: Žiadna možnosť
Fieldbus: Št. prot., Modbus, N2, BacNet
Manual: Slovenské návody (+DLSK)
Konštrukcia 09b
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: VACON0100-3L-0386-5-FLOW+SBF4+FL04+DPAP+DLSK

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 121 kg
Hmotnosť bez obalu 120 kg
Volume 0 l
EAN 5714853364909

VACON 0100

Zobrazenie produktu (Spínač) GLBL Globálne (štandardne)
Segment -FLOW VACON 100 FLOW
Kód oblasti -R00 R00 medzinárodné
Sieťové napätie -5 380 – 500 V AC
Menovitý prúd -0386 386 A
Možnosti inštalácie -DM Modul meniča DM
Stupeň krytia +IP21 IP 21
Ovládací panel +HMGR Grafický panel MK01
Kategória limitu emisií EMC +EMC3 C3 komerčné a priemys. prostr.
Filter súhlasného napätia +P000 Žiadna možnosť (+P000)
Filter DUT +P000 Žiadna možnosť (+P000)
Brzdný striedač +DBNO Bez zar. dynamického brzdenia
Možnosť hodín reálneho času +SRNO Žiadna bat. hod. reálneho času
Konfigurovateľný rozsah výkonu NONE Žiadny
Pripojenia napájania +PA00 Žiadne možn. napájania (+PA00)
Káblový vstup +QGLM Metric. plech pre vod. v +IP21
Dodatočné vybavenie B +Q000 Žiadna mož. pre Qxxx_B (+Q000)
Dodatočné vybavenie C +Q000 Žiadna dod. možnosť pre Qxxx_C
Prepravné balenie +GSCB Kartónová krabica ako pr. bal.
Konštrukcia pre námorníctvo +E000 žiadna možnosť
Prídavná karta so slotom B +SBF4 2 Reléová karta s termis. SBF4
Prídavná karta so slotom C +SC00 Žiadna možnosť
Prídavná karta so slotom D +SD00 Žiadna možnosť
Prídavná karta so slotom E +SE00 Žiadna možnosť
Interný výber FB +FBM1 Št. prot., Modbus, N2, BacNet
Úroveň dokumentácie +DPAP Pap. návody priložené (+DPAP)
Predv. jazyka dokumentácie +DLSK Slovenské návody (+DLSK)
Jazykový balík firmvéru +FL04 UK, CZ, DE, PL, RU, SK, LT jaz
Aplikácia +A0000 Bez aplikácie
Sada parametrov +L0000 Žiadna sada param. aplikácie
Predv. frek. parametrov motora +LS50 Predv. hod. frek. motora 50 Hz
Jednotka merania pre displej +LSSI Medzinár. SI jednotky merania
Možnosti označovania +LPC1 žiadne dodatočné štítky
Schválenie UL +GAUL Schválenie UL (+GAUL)
Námorné schválenie NONE Žiadne
Schválenie RCM +GACT (+GACT) schválenie RCM N16307
Schválenie KC +GAKC Schválenie KC
Ukrajinské schválenie +GAUA Ukrajinské schválenie
Schválenie EAC +GAEA Schválenie EAC
Pomocné napájanie +C000 žiadna možnosť (+C000)
DC nap. pre pomocné zariad. +C000 žiadna možnosť (+C000)
AC zásuvka pre pomocné zar. +C000 žiadna možnosť (+C000)
Vstupné zariadenia NONE žiadny_
Filter súhlasného napätia +P000 žiadna možnosť (+P000)
Filter dU/dT, sínusový filter +P000 žiadna možnosť (+P000)
Možnosti svoriek NONE žiadne_
Vybavenie dverí +C000 žiadna možnosť (+C000)
Ohrievač rozvádzača +C000 žiadna možnosť (+C000)
Osvetlenie rozvádzača +C000 žiadna možnosť (+C000)
Ovládanie ohrievača motora +C000 žiadna možnosť (+C000)
Možnosti núdzového zastavenia +C000 žiadna možnosť (+C000)
Snímač poruchy izolácie +C000 žiadna možnosť (+C000)
Kabeláž zvrchu +C000 žiadna možnosť (+C000)
Chladenie zadného kanála +C000 žiadna možnosť (+C000)
Podstavec rozvádzača +C000 no option (+C000)
Prázdny segment rozšírenia NONE Žiadny
Štandard. riešenie rozvádzača NONE Žiadne
Technické riešenie rozvádzača NONE Žiadne
Produktová skupina VACON VACON
Produktový rad 0100 Séria Vacon 100
Fáza -3L 3-fázový AC vstup
Prispôsobené +BM2H Vacon 100–FLOW
Hlavný obvod +M000 ŽIADNA
Firmvér +F0159 Softvér. balík Vacon0100–Flow
Max. výstupná frekvencia NONE Žiadna
Skriňa svorkovnice +T000 ŽIADNE
Prevádzkový režim ovl. premos. NONE žiadne_
Typ vstupu premostenia NONE žiadny_
Typ prip. napájania premost. NONE žiadny_
Schválenie CE +GACE Schválenie CE (+GACE)
Schválenie ATEX NONE Žiadne
Schválenie pre špecifický kraj NONE Žiadne
Záručná doba +WT01 Záruka 12/18 mesiacov (+WT01)
Konštrukčná veľkosť MR09B Konštrukcia 09b
Katalóg výrobkov NO_VIEW BEZ NÁHĽADU
Modelcode01 VACON0100-3L-0386-5
Modelcode02 -FLOW+SBF4+FL04+DPAP+DLSK
Vypočítaná netto hmotnosť [kg] 120
Vypočít. brutto hmotnosť [kg] 121
Motor Power Low Overload [kW] 200
Motor Power High Overload [kW] NV
Dimensions WxHxD [mm] net 480 X 1150 X 365
Dimensions WxHxD [mm] Gross 730 X 1310 X 570
Dimensions WxHxD [mm] 480X1150X365
Trvalý prúd (NO) [A] 385
Trvalý prúd (HO) [A] NV
Motor Power HP Low Overload 300
Motor Power HP High Overload NV
Typový kód 1. časť 70-AB3L03865W09B230BM2H
Typový kód 2. časť -00130285
Stockcode part 1 70-AB3L03865W09B230BM2H
Stockcode part 2 -00130285
skontrolovať, či je úplné OK
Plant from Orderline D801
Dodávateľ ERR01 Nedá sa určiť dodávateľ
Odporúčaná továreň ERR01 Nedá sa určiť dodávateľ
Help Counter 25
Help Counter 2
Calculated Net Weight 108000
Material Gross Weight 121
Material Net Weight 120
Sub family identification NONE Normal customer ordered
ECCN US 3A999.A
ECCN EU X.A.I.003

Accessories

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality