70-AB3L00085W04B220BM2H-00060277
70-AB3L00085W04B220BM2H-00060277

132H1640

Frekvenčný menič
VACON0100-3L-0008-5-FLOW+FL04+DPAP+DLSK
VACON 100 FLOW
380 – 500 V AC, 8 A, IP 21
Grafický panel MK01
C2 komerčné a priemys. prostr.
B Slot: 3 Reléová karta SBF3
C Slot: Žiadna možnosť
D Slot: Žiadna možnosť
E Slot: Žiadna možnosť
Fieldbus: Št. prot., Modbus, N2, BacNet
Manual: Slovenské návody (+DLSK)
Konštrukcia 04
Ďalšie voliteľne doplnky podľa typového kódu

Kód modelu: VACON0100-3L-0008-5-FLOW+FL04+DPAP+DLSK

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 7 kg
Hmotnosť bez obalu 6 kg
Volume 0 l
EAN 5714853303571

VACON 0100

Produktová skupina VACON VACON
Produktový rad 0100 Séria Vacon 100
Segment -FLOW VACON 100 FLOW
Prispôsobené +BM2H Vacon 100–FLOW
Kód oblasti -R00 R00 medzinárodné
Sieťové napätie -5 380 – 500 V AC
Menovitý prúd -0008 8 A
Možnosti inštalácie -DM Modul meniča DM
Stupeň krytia +IP21 IP 21
Ovládací panel +HMGR Grafický panel MK01
Kategória limitu emisií EMC +EMC2 C2 komerčné a priemys. prostr.
Filter súhlasného napätia +P000 Žiadna možnosť (+P000)
Filter DUT +P000 Žiadna možnosť (+P000)
Brzdný striedač +DBNO Bez zar. dynamického brzdenia
Záručná doba +WT01 Záruka 12/18 mesiacov (+WT01)
Možnosť hodín reálneho času +SRNO Žiadna bat. hod. reálneho času
Pripojenia napájania +P000 Žiadne možn. napájania (+P000)
Hlavný obvod +M000 ŽIADNA
Káblový vstup +QGLM Metric. plech pre vod. v +IP21
Dodatočné vybavenie B +Q000 Žiadna mož. pre Qxxx_B (+Q000)
Dodatočné vybavenie C +Q000 Žiadna dod. možnosť pre Qxxx_C
Prepravné balenie +GSCB Kartónová krabica ako pr. bal.
Prídavná karta so slotom B +SBF3 3 Reléová karta SBF3
Prídavná karta so slotom C +SC00 Žiadna možnosť
Prídavná karta so slotom D +SD00 Žiadna možnosť
Prídavná karta so slotom E +SE00 Žiadna možnosť
Interný výber FB +FBM1 Št. prot., Modbus, N2, BacNet
Predv. jazyka dokumentácie +DLSK Slovenské návody (+DLSK)
Úroveň dokumentácie +DPAP Pap. návody priložené (+DPAP)
Jazykový balík firmvéru +FL04 UK, CZ, DE, PL, RU, SK, LT jaz
Aplikácia +A0000 Bez aplikácie
Sada parametrov +L0000 Žiadna sada param. aplikácie
Predv. frek. parametrov motora +LS50 Predv. hod. frek. motora 50 Hz
Jednotka merania pre displej +LSSI Medzinár. SI jednotky merania
Schválenie UL +GAUL Schválenie UL (+GAUL)
Schválenie RCM +GACT (+GACT) schválenie RCM N16307
Schválenie KC +GAKC Schválenie KC
Schválenie EAC +GAEA Schválenie EAC
Schválenie CE +GACE Schválenie CE (+GACE)
Prevádzkový režim ovl. premos. NONE žiadne_
Typ vstupu premostenia NONE žiadny_
Typ prip. napájania premost. NONE žiadny_
Vstupné zariadenia NONE žiadny_
Filter súhlasného napätia +P000 žiadna možnosť (+P000)
Filter dU/dT, sínusový filter +P000 žiadna možnosť (+P000)
DC nap. pre pomocné zariad. +C000 žiadna možnosť (+C000)
AC zásuvka pre pomocné zar. +C000 žiadna možnosť (+C000)
Pomocné napájanie +C000 žiadna možnosť (+C000)
Možnosti svoriek NONE žiadne_
Vybavenie dverí +C000 žiadna možnosť (+C000)
Možnosti núdzového zastavenia +C000 žiadna možnosť (+C000)
Snímač poruchy izolácie +C000 žiadna možnosť (+C000)
Ohrievač rozvádzača +C000 žiadna možnosť (+C000)
Osvetlenie rozvádzača +C000 žiadna možnosť (+C000)
Ovládanie ohrievača motora +C000 žiadna možnosť (+C000)
Prázdny segment rozšírenia NONE Žiadny
Štandard. riešenie rozvádzača NONE Žiadne
Technické riešenie rozvádzača NONE Žiadne
Konštrukcia pre námorníctvo +E000 žiadna možnosť
Kabeláž zvrchu +C000 žiadna možnosť (+C000)
Chladenie zadného kanála +C000 žiadna možnosť (+C000)
Podstavec rozvádzača +C000 no option (+C000)
Fáza -3L 3-fázový AC vstup
Firmvér +F0159 Softvér. balík Vacon0100–Flow
Konfigurovateľný rozsah výkonu NONE Žiadny
Max. výstupná frekvencia NONE Žiadna
Konštrukčná veľkosť MR04 Konštrukcia 04
Námorné schválenie NONE Žiadne
Calculated Net Weight 6
Dimensions WxHxD [mm] Gross 175 X 384 X 232
Dimensions WxHxD [mm] net 128 X 328 X 190
Dodávateľ ERR01 Nedá sa určiť dodávateľ
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.A
Help Counter 20
Help Counter 2
Katalóg výrobkov NO_VIEW BEZ NÁHĽADU
Material Gross Weight 7
Material Net Weight 6
Matr grp for sales restriction 0001 No grouping
Modelcode01 VACON0100-3L-0008-5
Modelcode02 -FLOW+FL04+DPAP+DLSK
Motor Power High Overload [kW] NV
Motor Power HP High Overload NV
Motor Power HP Low Overload 4
Motor Power Low Overload [kW] 3
Možnosti označovania +LPC1 žiadne dodatočné štítky
Odporúčaná továreň ERR01 Nedá sa určiť dodávateľ
Plant from Orderline A801
Schválenie ATEX NONE Žiadne
Schválenie pre špecifický kraj NONE Žiadne
skontrolovať, či je úplné OK
Skriňa svorkovnice +T000 ŽIADNE
Stockcode part 1 70-AB3L00085W04B220BM2H
Stockcode part 2 -00060277
Sub family identification NONE Normal customer ordered
Trvalý prúd (HO) [A] NV
Trvalý prúd (NO) [A] 8
Typový kód 1. časť 70-AB3L00085W04B220BM2H
Typový kód 2. časť -00060277
Ukrajinské schválenie +GAUA Ukrajinské schválenie
Vypočít. brutto hmotnosť [kg] 7
Vypočítaná netto hmotnosť [kg] 6
Zobrazenie produktu (Spínač) GLBL Globálne (štandardne)

Accessories

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality